Vuodot katolla tai ränneissä sekä erilaiset sekalaiset tiivistykset teettävät näin syksyn aikaan töitä. Bostik Aqua Blocker tarjoaa varsin vaivattoman tavan erilaisiin korjauksiin.

Bostik mainostaa olevansa silyylimodifioitujen polymeerien edelläkävijä. Vastaaviin sideaineisiin perustuvia tuotteita löytyy toki muiltakin valmistajilta. Usein kyse on kuitenkin putkilotavarana myytävistä liima- ja tiivistemassoista.

Kolmessa erikokoisessa purkissa myytävän vedeneristemassan kerrotaan soveltuvan muun muassa katossa olevien halkeamien ja vuotavien rännien korjauksiin. Lisäksi sitä voidaan käyttää parvekkeilla, savupiipun ympäryksen tiivistyksissä, pienissä puutarha-altaissa ja talon sokkelissa.

Aineen kovettuminen perustuu reaktioon kosteuden kanssa. Aine ei siis kuivu, vaan kovettuu. Koostumuksen etuna on liuotteettomuus. Joukossa ole muitakaan ikäväksi tunnettuja aineosia, kuten isosyanaatteja.

Kovettumistapa tuli hyvin esiin vedenpitävyystestien koekappaleita valmistettaessa. Vastalevitetyn ja kovettuneen kerroksen paino oli mittaustarkkuuden rajoissa täysin sama. Silminnähtävää kutistumaakaan ei ollut havaittavissa.

Kovettumistapa vaikuttaa myös työvälineiden pesuun. Esimerkiksi pussiin suljettu sivellin alkaa kovettua vääjäämättä. Työvälineet on siis pestävä tuoreeltaan liuotinbensiinillä tai muutoin ne menevät hylkyyn.

Aqua Blocker ei vaadi alleen muuta esikäsittelyä kuin huolellisen mekaanisen puhdistuksen. Mahdollisuutta erillisen pohjusteen käytölle ei edes mainita.

Vedeneristemassan perusversio todettiin työkokeissamme hieman sitkaaksi levittää, mutta tartunnaltaan hyväksi. Aine tasoittui siveltimellä varsin mukavasti. Koostumus ei suosinut ohutta sivelyä, mitä voi pitää ainoastaan hyvänä asiana.

Kokeilemamme aine on tarkoitettu pääsääntöisesti pystypinnoille. Vaakapinnoille on oma Aqua Blocker Liquid -tuotteensa, jonka pitäisi tasoittua omasta painostaan. Liquid-versiota emme valitettavasti saanet tällä kertaa käsiimme.

Vedenpitävyystestejä varten jouduimme kuitenkin tekemään vaakalevityksiä kipsilevylle. Kunhan ainetta ei turhia säästelty, suositeltu kerrosmenekki saavutettiin helposti. Kahdella levityksellä aikaansaatiin massakerros, jolla oli paksutta noin 2,5 millimetriä.

Kymmenen senttimetrin vesipatsastestissä Aqua Blocker piti vettä kahden viikon ajan ongelmitta. Vuodot kavaltava indikaattoriväri ei värjäytynyt testin aikana alkuunkaan.

Vedeneristemassaa saa levittää myös kosteille alustoille, joissa ei ole irtovettä. Niinpä teimmekin koesivelyjä pystyasentoon tuetuille betonilaatoille, jotka oli suihkutettu hetki ennen massan levitystä läpimäriksi.

Vaikka betonin pinnassa oli kosteutta niin paljon kuin betoni suinkin imi itseensä, työ sujui ongelmitta. Kosteaa pintaa käsiteltäessä vettä tosin kulkeutui työvälineen mukana purkkiin. Seuraavana päivänä uutta kerrosta vedettäessä purkista nousi siveltimen matkassa kovettuneita eristemassakokkareita.

Kertaalleen avatussa purkissa aine ei muutenkaan näytä säilyvän kovin pitkään. Massaa ei siis kannata ostaa suuremmassa purkissa kuin mitä käsillä olevaan työhön kuluu.

Märälle betonille tehtyjen levitysten reunaan muodostettiin suojateippauksen avulla eräänlainen tartuntalieve. Sen ansiosta pääsimme arvioimaan vedeneristemassan tartuntaa. Muutaman vuorokauden ajan kovettunutta massaa saatiinkin liepeen avulla jonkin verran irti betonipinnasta.

Pääosin aine pysyi kuitenkin sitkeästi kiinni alustassaan. Tartunta todettiin näin ollen useimpiin käyttötarkoituksiin varmasti riittäväksi.

Aqua Blockerille luvataan myös varsin suurta murtovenymää. Kipsilevylle tehtyjen massakerrosten satunnaisissa venytyksissä aineelle ilmoitettu 500 prosentin venymä vaikutti kuitenkin hieman optimistiselta.

Epäilyksen varmistaminen edellyttäisi kunnollisia laboratoriotestejä. Niiden järjestäminen olisi tuskin mielekästä. Varsin harvassa käyttökohteessa aineelta tullaan vaatimaan ilmoitetun suuruusluokan elämisvaraa.

Aqua Blockerin luvataan olevan vesitiivis heti sivelyn jälkeen. Lopullinen kovettuminen vie kuitenkin noin viikon.

Mikäli massapinta jää näkyville, se kannattaakin suojata vähintään vuorokauden ajaksi irtoroskilta. Vielä kerrosten välisten kahdeksan tunnin kuivumisajan jälkeenkin pinta on nimittäin tahmea ja altis keräämään pölyä, hiekkaa ja muuta moskaa. Tahmeus kuitenkin katoaa massan kovetuttua kunnolla.

Testiemme perusteella Aqua Blocker on tervetullut lisä alan tuotevalikoimiin. Vaikka markkinarako on tavallaan kapea, aineen käyttökohteet vaikuttavat silti varsin moninaisilta.

Loppuarvostelu

Bostik Aqua Blocker

 Maahantuoja: Bostik Oy, p. 010 843 8800, www.bostik.fi

Sideaine: SMP

Työväline: sivellin tai tela

Tiheys: 1,5 kg/l

Kerrospaksuus: kahdella levityskerralla yhteensä 2 mm

Menekki: 1,5 kg/m2/mm

Kuivumisaika: kerrosten välillä 8 h, kovettuminen 24 h, kemiallisesti vakaa 7 vrk

Pakkauskoot: 1, 6 ja 14 kg

Hinta: 17 euroa/1 kg, 80 euroa/6 kg, 130-140 euroa/14 kg