Uusiutuvan energian tuotanto jatkaa kasvuaan. Esimerkiksi valtakunnallisesti toimivan sähköverkkoyhtiö Carunan sähköverkkoon liitettiin viime vuoden aikana 1 223 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Aurinkosähkön pientuottajien määrä yhtiön verkkoalueella kaksinkertaistui vuodessa.

Carunan verkkoalueella toimivien aurinkosähkön pientuottajien yhteenlaskettu tuotantoteho kasvoi 7 megawatista 17 megawattiin. Uusiutuvan energian tuotanto jatkoi kasvuaan, sillä Carunan verkossa otettiin käyttöön uutta tuulivoimatuotantoa otettiin Carunan verkossa käyttöön lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna eli 105 megawatin edestä.

Maatilat kasvun vetureina

Carunan verkkoalueella on nyt 2 346 tuotantoyksikköä. Suurin osa aurinkosähköjärjestelmistä on omakotitaloissa, mutta vuoden 2017 aikana erityisesti yhä useammat maatilat ja liikekiinteistöt, kuten kaupat, ovat hankkineet aurinkopaneeleita.

”Maatiloille ja liikekiinteistöihin hankitaan yleensä pykälän suurempia aurinkosähköjärjestelmiä kuin kotitalouksiin. Tämä näkyy aurinkosähkön tuotantotehon suhteellisesti suurempana kasvuna järjestelmien määrään verrattuna. Siinä missä aurinkosähköjärjestelmien määrä kaksinkertaistui, kasvoi sähköverkkoomme kytkettyjen järjestelmien yhteenlaskettu tuotantoteho 2,5-kertaiseksi vuoden aikana. Nykyinen 17 megawatin tuotantoteho vastaa noin 680 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta”, Carunan palvelupäällikkö Tiia Selonen kertoo.

Viime vuoden aikana Carunan verkkoalueella aloitti seitsemän teollisen mittakaavan tuulipuistoa. Tuulipuistojen koot ovat kasvaneet koko ajan. Vuonna 2015 Carunan verkkoalueella tuotantonsa käynnistäneiden kolmen uuden tuulipuiston yhteenlaskettu tuotantoteho oli 34 MW, vuonna 2016 valmistuneiden viiden uuden tuulipuiston kokonaistuotantoteho oli 122 MW ja vuonna 2017 valmistuneiden seitsemän uuden tuulipuiston kokonaistuotantoteho jo 105 MW.

Kaikkiaan Carunan sähköverkkoon on liitetty viimeisen neljän vuoden aikana 17 uutta tuulipuistoa. Yhden tuulivoimalan tuotantoteho lähestyy jo neljää megawattia ja uusiin tuulipuistoihin pystytetään nykyään keskimäärin 5-15 tuulivoimalaa.