Kotimainen pientalovalmistaja DEN Group Oy kasvatti markkinaosuuttaan koronatilanteesta huolimatta.

DENin talomerkkien – Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti – markkinaosuus oli vuonna 2020 yhteensä 19,3 prosenttia (lähde: Rakennustutkimus RTS Oy, Omakotirakentajatutkimus 2020/21 RV). Rakentaminen ja tehtaiden toiminta on jatkunut normaalisti. Vaikka talojen ja tilojen kauppa hidastui hieman vuoden 2020 alussa, nousi myynti kuitenkin vuoden lopussa.

”Yhtiössä tehdyt merkittävät muutokset toiminnan tehostamisessa sekä mallistojen kehityksessä näkyvät erinomaisena tulosparannuksena. Omakotimarkkinalla on imua ja vuoden lopulla tehdyt lukuisat talokaupat takaavat hyvän tilauskannan myös käynnissä olevalle vuodelle”, toteaa DEN-konsernin toimitusjohtaja Pasi Tolppanen.

Vuonna 2020 DEN toimitti lähes 600 omakotitaloa pääosin täysin muuttovalmiiksi asti rakennettuina.

Hirsitalot kiinnostavat

DEN-konsernin talomerkit Designtalo ja Finnlamelli ovat puu- ja hirsirakenteisten muuttovalmiiden kotien markkinajohtajat liikevaihdolla mitattuna (Rakennustutkimus RTS Oy). Kolmas talomerkki on Keskon ja DENin yhteistyömerkki Ainoakoti.

”Ekologiseen rakentamiseen kohdistuu kova mielenkiinto, ja tähän meillä löytyy hyvät ratkaisut niin Designtalon ECO2-puuelementtitalojen kuin Finnlamellin hirsirunkoratkaisun kautta. Tonttien saatavuus etenkin kasvukeskuksissa on yhä tulppana suomalaisten eniten toivomalle asumismuodolle. Koitamme tätä osaltamme ratkoa myös omalla Tontti + Talo -konseptillamme, jonka kautta etsimme tontteja asiakkaillemme”, kertoo Tolppanen.

Lue lisää

Ok-rakentaminen reilussa kasvussa: Kastelli jatkaa ykkösenä