Digitaalinen tuotetieto hyödyttää suunnittelijoita, rakentajia ja koko rakennusalaa. Bonava kehittää valtakunnallista tietomallia.

Luotettava ja tehokas tuotetieto auttaa ammattilaisia rakennusprojektin eri vaiheissa saavuttamaan hyvän lopputuloksen eli toimivan, kestävän ja taloudellisen asunnon. Rakennusalan digiprojektit ovat hallituksen kärkihankkeita, ja Bonava on niissä mukana.

”Kehitämme reaaliaikaista tuotetietoa suunnittelijoiden ja rakentajien avuksi. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi asuntojen rakennusmateriaalien ominaisuuksia punnittaessa ja elinkaarivaikutuksia arvioitaessa”, Bonavan suunnittelujohtaja Kaisu Nousiainen kertoo.

Bonava on mukana valtioneuvoston Kira-digi-kokeiluhankkeessa. Siinä haetaan tehokasta ja toimivaa mallia tuotetiedon hyödyntämiseksi rakentamisen eri vaiheissa. Tavoitteena on myös luoda valtakunnallinen tuotetieto, tehdä tietomalli ja saattaa tiedot koko rakennusalan hyödynnettäväksi. Rakennustieto omistaa tuotetiedon, joka on syntynyt TEHO-hankkeessa. Bonava hyödyntää sitä omissa järjestelmissä ja tietomalleissa.

Kuinka asunnon myyntiarvo kehittyy?

Tulevaisuudessa ympäristöluokitukset vaikuttavat asuinrakennusten ja asuntojen myyntiarvoon. Hyvän luokituksen saanut rakennus on todennäköisesti helpompi myydä ja siitä kenties saa paremman hinnan kuin heikon luokituksen saanut asunto.

”Rakennuksen elinkaari pitää suunnitella hyvissä ajoin ja ennen rakentamisvaihetta. Tietomalli tekee mahdolliseksi sen, että uusia toimijoita tulee markkinoille. Tuotteen tiedot ovat heti ja kaikkien käytettävissä”, Kaisu Nousiainen sanoo.

Alalla on suuri tarve saada tuotetiedot ja juuri oikeaan aikaan. Esimerkiksi rakennuksen energiankulutus osataan arvioida ja mallintaa tänä päivänä luotettavasti. Silti analyyseistä osa voi jäädä hyödyntämättä. Kokeilun tavoitteena on parantaa myös tuotevalintojen vertailukelpoisuutta, jolloin kohteeseen saadaan todennäköisesti sopivin ja parhain.

Tuotteet sekä huolto- ja käyttöohjeet

Digikokeilun tavoitteen on parantaa huolto- ja käyttöohjeiden sekä materiaalien tuoteselosteiden lukemista. Nykyisiä tapoja tehdä ympäristö- ja elinkaarianalyyseja tarkennetaan. Kun paras tieto on kaikkien saatavilla, rakennusala ja viime kädessä rakennusta käyttävä asukas hyötyy tilanteesta. Asunto on hänen tarpeisiin ja elämäntilanteeseen sopiva.

”Mikäli konkreettiset luvut puuttuvat, suunnittelija ja rakentaja joutuvat korostamaan rakennusaikaisia kustannuksia. Kustannustehokkuus saattaa ohittaa käytönajan hyödyt. Analyysit tulee päivittää todellisten tuotteiden ominaisarvoilla”, Bonavan kehityspäällikkö Jari Niemi sanoo.

Bonavan tietomallipohjainen tuotetiedon hallinta on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä. Kira-digi-hankkeissa tuetaan rakennetun ympäristön digikokeiluja. Uusin haku on meneillään, ja vuoden 2018 loppuun kestävälle kaudelle on käytettävissä yhteensä 16 miljoonan euroa.

Bonava syntyi NCC:n pohjalta, ja toimii asuntorakennuttajana mm. Pohjoismaissa, Saksassa, Venäjän alueella Pietarissa sekä Baltian maissa. Bonavan liikevaihto oli viime vuonna 1,4 miljardia euroa, ja osake listataan Tukholman pörssissä.