pimeätyö1

Viranomaistoimenpiteet harmaan talouden nujertamiseksi eivät ulotu omakoti- ja remonttityömaille. Siellä pimeän työn torjuminen on jätetty kansalaisten moraalin varaan, mutta se ei riitä. Ei, vaikka riskinä ovat huono työnlaatu, työturvallisuus ja perävalojen mukana katoavat vastuut.

Harmaan talouden nujertaminen on yksi nykyhallituksen tärkeitä teemoja. Poliisikin on käynnistänyt oman ”Välistävetäjä vie kaikilta” -kampanjansa ja alan toimijat aktivoivat omia joukkojaan. Tätä kaikkea tukee pieneltä osalta ensi vuoden budjettiin sisällytetty 15 uuden tarkastajan palkkaaminen.
Muutakin on tulossa, mutta hitaasti – ja kotitaloudet unohtaen.

Viime keväänä ministeri Anni Sinnemäelle raportoinut rakennusalan työryhmä oli yksimielinen toimenpiteiden tiukentamisesta, ja niiden konkretisoimista odotetaan jo hartaasti. Työryhmä ehdotti tilaajavastuulain laiminlyöntimaksun voimakasta korottamista, tilaajan ja päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuuden lisäämistä, palkan maksamista pankin kautta käteisen sijasta ja tehokkaimpana toimenpiteenä pidettyä, veronumeron lisäämistä henkilötunnisteeseen.
Unohtuiko viranomaisilta kotitalouksien valvonta vai tarkoituksellako…?

Ymmärrettävää on keskittyminen isojen kalojen pyydystämiseen, mutta outoa on toimenpiteiden kohdistaminen yksinomaan ammattimaisen talousrikollisuuden torjuntaan. Kyllä uusia eväitä tulee löytyä myös pientalo- ja kotiremonttityömaille pimeän työn suitsimiseksi.
Hallitusohjelma jo ennakoi poliitikkojen lepsuksi muuttunutta linjaa karsimalla kotitalousvähennystä. Kymmenen vuotta oli vähennys toiminut hyvin asuntojen korjauksissa ja tuonut yrittäjiksi palvelujaan aikaisemmin pimeänä työnä kaupanneita.
Mikään suunnitelluista, ammattirakentajiin kohdistuvista tiukennuksistakaan ei ulotu kotitalouksiin rakennuttajina.

Tilaajavastuulain velvoitteet urakoitsijan taustojen selvittämiseksi eivät koske yksittäistä henkilöä tilaajana. Myös kotitalouksia koskeva ilmoitusvelvollisuus ei etene, koska ei löydy viranomaista, joka ei sanoisi työtaakkansa olevan jo liian suuri. Henkilötunnisteen veronumero ei paljasta omakotityömaalla veronkiertäjää, sillä pykälät eivät vaadi tunnistetta siellä käytettävän.
Kaiken tuon perusteella näyttää siltä, että viranomaisten piirissä oltaisiin hiljaisesti hyväksymässä pimeä työ kotitalouksien toimeksiannoissa.

Ilman kirjallista sopimusta ei takuitakaan

Vaikka ilman kirjallista sopimusta tehtävien toimeksiantojen riskit luulisi olevan kaikkien tiedossa, pimeän työn houkuttelevuus on liian suuri kotitalouksille.
“Pimeisiin keikkoihin ei kerta kaikkiaan pidä suostua. Kuutamokeikka tuntuu halvalta, mutta monet perheet maksavat sen luokattomana työn jälkenä, riitoina ja kalliina korjauksina. Verollinen urakka ja työ ovat turvallisempia, koska ne tuottavat dokumentteja tekijöistä”, muistuttaa työntekijäpuolen nokkamies, Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Kun pimeä puuha on maan tapa, ei uuden moraalin omaksuminen hänen mukaansa ole helppoa. Muuta tietä parempaan asiakkaan turvaan ei kuitenkaan ole.
Harjuniemi ihmettelee myös, ettei urakkasummien ja palkkojen ilmoittamisvelvollisuutta saada sanktioiduksi, sillä hän uskoo valvontaan ihmisten moraalia enemmän.
”Yksityisrakennuttajien hankkeille on saatava nykyistä parempi turva. Onkin syytä nopeasti säätää, että tekijät ja summat ilmoitetaan verottajalle rakennuttajan toimesta. Lopulta tämä koituu yksityisten ihmisten parhaaksi.” 

Lue lisää TM Rakennusmaailman numerosta 10/11, joka ilmestyi 16.11.