TTS (Työtehoseura) arvioi Tampereen asuntomessualueen talojen ekotoimivuuden. Arvioinnin tavoitteena oli löytää hyviä esimerkkejä niistä messukohteista, joissa oli toteutettu ekotoimivia asumisen ratkaisuja arjen näkökulmasta. Tarkastelussa keskityttiin talojen keittiö-, vaatehuolto- ja peseytymistiloihin sekä eteiseen, kuraeteiseen ja säilytystiloihin. Erityinen painoarvo annettiin energiatehokkuuden toteutumiselle.

TTS:n tekemän arvioinnin tarkoituksena oli suunnata messukävijöiden huomio asunnon ekotoimivuutta ja asumismukavuutta parantaviin ratkaisuihin, joita Tampereella oli toteutettu monissa näyttelykohteissa. Arvioinnissa hyödynnettiin TTS:n elinkaariasumisen tutkimushankkeessa kehitettyä ekotoimivuuden arviointikriteeristöä.

Kriteeristöstä arvioitiin pohjaratkaisun perusteella hyväksi havaittujen omakotitalojen asuttavuus, jolla tarkoitetaan asunnon toimivuutta, ergonomiaa, energiataloudellisuutta, kestävän kehityksen mukaisia materiaalivalintoja ja helppohoitoisuutta. Lisäksi arvioitiin muuntojoustavuutta, esteettömyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja kunnossapidon helppoutta. Asuttavuus on tärkeä kriteeri, sillä se vaikuttaa eniten asukkaan arkeen. Hyvä omakotitalo toimii arjessa ja muuntuu käyttäjiensä tarpeiden mukaan.

Tampereella vuoden 2012 asuntomessujen pääteemana oli Moderni puutarhakaupunki.
Tampereen Vuoreksessa sijaitsevan asuntomessualueen ja koko uuden kaupunginosan lähtökohtana on alun perin Englannissa syntynyt, mutta nykyaikaan päivitetty puutarhakaupunkimalli.
Kaupunginosan liikenneratkaisut ovat joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä tukevia – Vuoreksen puistokadulla on myös varaus kaupunkiraitiotien rakentamiselle. Palvelut ja harrastuspaikat sijoitetaan lähelle. Asuinalueita ympäröi metsäinen luonto, viherrakentaminen on korkeatasoista ja asukkaiden käytössä on viljelypalstoja. Läheisiä järviä suojellaan käsittelemällä sade- ja valumavedet luonnonmukaisesti viivyttämällä ja imeyttämällä.

Arkkitehtuuri on modernia, ja rakentamiseen on integroitu taidetta. Vuoreksessa edistetään energiatehokasta rakentamista ja uusiutuvan energian käyttöä. Alueen uutta teknologiaa hyödyntävistä ratkaisuista toimii esimerkkeinä jätteiden putkikeräysjärjestelmä, katujen ja puistojen himmennettävä led-valaistus sekä huippunopea 100/100 Mbps:n tietoverkko.
Myös asuntomessualueen kaavassa on puutarhakaupunkimaisia piirteitä: alue on säännönmukainen, pienimittakaavainen ja sen halki kulkee puistoakseli.

Yleisiä huomioita messutaloista tehtiin mm. alla olevista aiheista:
– Energiatehokkuus
– Jätteiden lajittelu
– Etätyötä, palstaviljelyä ja pyöräilyä
– Hulevesien hallinta
– Muuntojoustavuus
– Esteettömyys
– Kunnossapito
– Eri tilojen asuttavuus
– Ruoan valmistus ja ruokailu
– Peseytyminen
– Vaatehuolto
– Kurahuolto
– Sisääntulo
– Oleskelu
– Nukkuminen ja säilytys
– Työskentely
– Ulko-oleskelu, leikki ja kotitarveviljely

TTS:n arviointiraati tutustui etukäteen alueen omakotitalojen pohjapiirustuksiin. Kahden arviointipäivän puitteissa valikoitui kymmenen lupaavinta kohdetta, jotka olivat 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 34, 37 ja 38. Arvioinnissa painotettiin asuntojen ekotoimivuutta. Kohteisiin tutustuttiin paikan päällä ja niistä valittiin kolme taloa, jotka täyttivät parhaiten TTS:n asettamat arviointikriteerit. Toiminnallisesti parhaiksi taloiksi raati valitsi kohteet 20, 25 ja 38. Talot esitellään messuaikaisessa numerointijärjestyksessä, ei paremmuusjärjestyksessä.

Lue aiheesta lisää TM Rakennusmaailman numerosta 7/12, joka ilmestyi 15.8.