Onko omakotitalosi tai mökkisi rakennettu ennen vuotta 2004? Sijaitseeko rakennus luokitellulla pohjavesialueella? Onko rakennus enintään 100 metrin päässä rannasta? Jos vastaus yhteenkin kysymykseen on kyllä, on syytä pikaisesti tarkistaa rakennusten jätevesijärjestelmät.

Nyt on enää tasan vuosi aikaa uuden jätevesilain voimaanastumiseen. Vuoden päästä uusien jätevesijärjestelmien pitää olla jo asennettuna. Ei siis riitä, että suunnittelu tai rakentaminen on aloitettu, vaan pitää olla valmista.

31.10.2019 on eräpäivä niille kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmät eivät vielä vastaa ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimuksia. Lainmukaisten jätevesijärjestelmien on oltava tuolloin asennettuna. Kiire on jo nyt, koska suunnitteluun ja tekemiseen täytyy varata sekä tekijät että laitteet.

Joka kymmenes suomalainen ei kuitenkaan tunne asiaa lainkaan. Lisäksi joka kymmenes mökin omistajista sanoo tietävänsä, että jotain pitäisi tehdä, mutta ei tiedä miten edetä. Tulokset ilmenevät Biolanin lokakuussa 2018 teettämästä remonttikyselystä, johon vastasi 1507 suomalaista.

”Moni voi ajatella, että onhan tässä vielä aikaa. Ei ole. Suomessa on rajallinen määrä suunnittelijoita ja tekijöitä, jotka jätevesijärjestelmien uusimiset pystyvät hoitamaan. Kun tuhannet mökkiläiset lähtevät yhtä aikaa sopulilauman lailla liikkeelle, ollaan pahassa pinteessä”, toteaa Biolan Ekoasuminen Oy:n jätevesiasiantuntija Juha Heikkinen.

Suunnittelijoista tulee pulaa

Jätevesijärjestelmää ei rakenneta ilman lupaa. Ennen kuin uutta jätevesijärjestelmää päästään rakentamaan, tarvitaan luvat. Hieman helpotusta tuo se, että yleensä kunnasta haetaan toimenpidelupaa raskaamman byrokratian vaativan rakennusluvan sijaan.

Joissain kunnissa jätevesijärjestelmien päivitys menee ilmoitusmenettelyn kautta. Jokaisen kannattaa tarkistaa oman kuntansa paikalliset määräykset, koska niissä voi olla eroja. Ennen luvan saamista täytyy kuitenkin olla viranomaisen hyväksymä suunnitelma.

”Todennäköisin ongelma jätevesijärjestelmien uusimisessa ei liity rakennuslupamenettelyyn. Ongelmaksi tulee se, että lupaa varten tarvitaan suunnitelma. Tupakkiaskin kanteen kaverin kanssa tehty suunnitelma ei kunnan rakennusvalvontaan kelpaa. Kiinteistön omistaja tarvitsee suunnittelijan, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät kelpoisuusvaatimukset.

Seuraavassa vaiheessa suunnittelija tekee suunnitelman, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen ja niiden nojalla annettujen ohjeiden lisäksi talousjätevesiasetuksessa esitetyt vaatimukset. Suunnitelma sisältää lukuisan määrän yksityiskohtia, jotka pitää ottaa huomioon. Tämä kaikki vie aikaa, joten 31.10.2019 koittava eräpäivä ei todellakaan ole kaukana tulevaisuudessa”, Heikkinen muistuttaa.

Keitä uusi laki koskee?

Kaikkien ennen vuotta 2004 rakennettujen ja rannassa tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät pitää kunnostaa määräpäivään mennessä, jos ne eivät jo täytä uuden lain vaatimuksia. Rantamökit ovat suurin yksittäinen ryhmä, jossa tarvitaan jätevesiremontteja. Arviolta 100 000 rantakiinteistön omistajaa joutuu tekemään jätevesiremontin.

Näitä kiinteistöjä uusi jätevesilainsäädäntö koskee
– haja-asutusalueen mökit ja omakotitalot, jotka rakennettu ennen vuotta 2004 ja kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta, joissain kunnissa raja voi olla jopa 200 metriä

Vapautuksen saavat mökit ja omakotitalot
– joilla on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä
– jotka on liitetty tai liitetään viemäriverkostoon
– joille rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
– joiden omistaja on syntynyt ennen 9.3.1943
– joissa on kantovesi ja kuivakäymälä, uusi lainsäädäntö koskee kuitenkin myös näitä kiinteistöjä, jos mökille rakennetaan esim. uusi vesivessa

Lainsäätäjä on päättänyt edellä mainittujen lisäksi muista vapautusmahdollisuuksista. Vapautuksen saa, jos ympäristöön aiheutuva kuormitus on kiinteistön käyttö huomioiden vähäistä verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Poikkeusluvalla vapautuksen saa myös, jos jätevesijärjestelmän parantamistoimet aiheuttavat kohtuuttoman korkeita kustannuksia tai ovat tekniseltä toteutukseltaan kohtuuttomia.

”Poikkeusluvissa kannattaa olla tarkkana, jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu. Kunnan viranomainen on voinut myöntää vapautuksen kiinteistön haltijalle, mutta poikkeuslupa raukeaa, kun kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu. Tämä saattaa tulla monelle mökin tai omakotitalon ostajalle harmittavana yllätyksenä”, Heikkinen sanoo.

Ulkohuussi on edelleen hyvä

Kesämökille riittää usein huomattavasti yksinkertaisempi ja edullisempi järjestelmä kuin vakituiselle asunnolle – etenkin, jos mökillä on kuivakäymälä eikä mustia jätevesiä synny.

Monelle mökkiläiselle sopivat ratkaisut löytyvät kompostoivista, polttavista tai pakastavista käymälöistä, joissa ei tarvita vesiviemäröintiä lainkaan.

Harmaiden vesien puhdistukseen on olemassa maan päälle asennettavia laitteita ja ne voivatkin pelastaa rantakiinteistöjä kalliilta jätevesiremonteilta.