Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ei ole alkuvuonna kyennyt käsittelemään energia-avustushakemuksia juuri lainkaan. Syynä ovat verkkoasioinnin tekniset ongelmat.

Hakemuksia on tullut puolentuhatta, mutta päätöksiä on tehty vain kymmenkunta. Loput hakemuksista odottavat käsittelyä, koska ARAn sähköistä asiointia ei ole pystytty teknisten ongelmien vuoksi ottamaan lainkaan käyttöön.

Nettisivuilla sanotaan, että ”avustuksen hakeminen verkkoasioinnin kautta ei ole vielä mahdollistaSähköisen hakujärjestelmän toteuttaminen kuitenkin etenee. Heti, kun sähköinen haku ARAn verkkoasioinnissa on käytössä, ilmoitamme siitä sivuillamme.”

Vielä maaliskuussa ARAsta kerrottiin hakijoille, että käsittelyaika on lyhyimmilläänkin kuukausia. Nyt ARAn toimistosta tavoitetun assistentti Juho Virtasen mukaan suurimmat ongelmat on selvitetty, mutta E-luvun käsittely sähköisessä lomakkeessa on tuottanut uusia ongelmia. Niiden ratkaiseminen ei kuitenkaan Virtasen mukaan kestä enää kuin korkeintaan viikkoja. Sen arvioiminen, kauanko hakemussuman purkaminen sitten vie, on vaikeaa.

Nettisivujen viesti on, että haluttaessa avustushakemuksen voi jättää paperiversiona lomakkeella 32 jo ennen kuin se on mahdollista verkkoasioinnin kautta. Tästä ei kuitenkaan ole mitään hyötyä, sillä hakemuslomakkeita ei käsitellä, vaan Virtasen mukaan nekin viedään tietokantaan jossa ne odottavat verkkoasioinnin käyttöönottoa.

Enintään 6000 euroa per asunto

Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Avustuksia voivat hakea taloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa, sekä pientaloja omistavat henkilöasiakkaat.

Avustusta myönnetään rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen. Mittarina käytetään laskennallista energiatehokkuuden vertailulukua eli E-lukua. Avustuksen edellytyksenä on, että E-luku paranee asuinkerros- ja rivitalossa 20 % parempaan tasoon kuin ympäristöministeriön asetuksen (4/13) 7 §:ssä säädetty vähimmäistaso, ketjutalossa 30 % parempaan tasoon kuin vähimmäistaso.

Avustuksiin on käytettävissä parisenkymmentä miljoonaa euroa. ARA maksaa avustuksen hankkeen valmistumisen jälkeen yhdessä erässä. Maksatusta täytyy kuitenkin vielä erikseen hakea. Avustussumma on joko 4000 tai 6000 euroa per asunto, siitä riippuen mille tasolle energiatehokkuutta on parannettu.