avustus

Jos tarkoituksesi on saada energia-avustusta korjaushankkeeseesi, paras pitää kiirettä. Avustuksen hakuaika päättyy huhtikuun 11. päivänä. Postileima ei ole ajoissa olemisen takuu.

Vuoden 2012 valtion talousarviossa on energia-avustusten myöntämistä varten vahvistettu 10 miljoonan euron suuruinen määräraha uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon ympärivuotisessa asuinkäytössä olevissa asuinrakennuksissa sekä muihin energia-avustuksiin 8,8 miljoonaa, josta pientalojen tarveharkintaisiin energia-avustuksiin kaksi miljoonaa euroa.

Kodin energia-avustusten haku on käynnissä 11. huhtikuuta asti. Tuki on tarkoitettu sähkö- tai öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntävään päälämmitysjärjestelmään siirtymisen kustannuksiin. Avustusta haetaan kotikunnasta, ja sitä voi saada päälämmitysjärjestelmänä käytettävien lämpöpumppujen käyttöönottoon, biopolttoainelämmitykseen sekä muuhun uusiutuvaa energiaa hyödyntävään lämmitysmuotoon siirtymiseen. Tukea voi saada myös erilaisille hybridiratkaisuille, joissa hyödynnetään useampaa energiamuotoa. Käytännössä tämä tarkoittaa aurinkolämpöä. Tuki on enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ja kustannuksiin luetaan vain toteutuneet kustannukset

Kymmenen miljoonan potin lisäksi jaossa on myös vajaat yhdeksän miljoonaa muihin energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin, ja tästä summasta kaksi miljoonaa omakotitalojen harkinnanvaraisiin energia-avustuksiin. Tämän ok-talojen avustuksen jakoperusteet ovat hieman väljemmät, sillä se on tarkoitettu erityisesti pienituloisten avustamiseen. Sitä voi saada myös lämmitysjärjestelmän muutokseen.

Energia-avustuksen yleiset myöntämisedellytykset ovat samat kuin korjausavustuksissakin. Ensimmäinen edellytys on, että kunnalla on käytettävissä avustusmäärärahaa ko. tarkoitukseen. ARA päättää rahanjaosta toukokuussa kuntien esitysten perusteella ja panee rahat kunnille kesäkuussa. Kunnat puolestaan jakavat avustukset yleensä syyskuun loppuun mennessä.

Avustettavan kohteen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva asunto tai asuinrakennus – ei siis loma-asunto eikä uudisrakennus, jota vasta saatetaan ympärivuotiseen asumiseen soveltuvaksi. Kohteen katsotaan olevan ympärivuotisessa asuinkäytössä, kun hakija on kirjoilla ko. osoitteessa.

Avustuksensaajan pitää olla rakennuksen tai asunnon omistaja tai se, jolle korjaus- ja kunnossapitovastuu on lailla tai kirjallisella sopimuksella siirretty pysyvästi tai pitkäaikaisesti. Avustettavien toimenpiteiden on oltava, ottaen huomioon rakennuksen asuinkäyttötarve ja asuinkäyttöaika, tarkoituksenmukaisia, energiataloudellisesti perusteltuja sekä kustannuksiltaan kohtuullisia.

Samaan toimenpiteeseen ei voida myöntää useampia korjaus- tai energia-avustuksia, ellei kyseessä ole saman korjaustoimenpiteen eri vaiheitten avustaminen erikseen. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei suunnitteluun, huoltokirjan ja kuntoarvion laadintaan sekä kuntotutkimuksen suorittamiseen myönnetty avustus ole esteenä myönnettäessä avustusta varsinaisiin korjaustoimenpiteisiin.

Lue aiheesta tarkemmin TM Rakennusmaailman numerosta 3/2012, joka ilmestyi 21.3.