Syksyllä 2016 käynnistynyt ja vuoden 2017 lopussa päättynyt Energiahukka-kampanja kannusti suomalaisia taloyhtiöitä energiankäytön ja olosuhteiden optimointiin. Yli 800 asunto-osakeyhtiötä ympäri Suomen lähti kokeilemaan kustannustehokkaita, helposti toteutettavia toimenpiteitä.

Ympäristöministeriön johdolla toteutetussa kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden yhteisessä energiatehokkuuskampanjassa kannustettiin Suomen taloyhtiöitä energiankäytön ja olosuhteiden optimointiin.  Asiantuntijoiden arvioiden mukaan jopa 10-15 prosenttia rakennusten säästöpotentiaalista olisi saavutettavissa ilman kalliita ja raskaita korjauksia. Kampanjassa mukana olevat energiatehokkuuden asiantuntijat laativat eri talotyypeille räätälöidyn ohjeistuksen kustannustehokkaista ja helpoista toimenpiteistä energiankulutuksen vähentämiseksi. Ohjeistus on luoettavissa osoitteessa ymparisto.fi/energiahukka.

”Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta rakennussektorin tärkein energiansäästöpotentiaali on olemassa olevassa rakennuskannassa. Energiahukka haukkaa pahimmillaan jopa 30 prosenttia taloyhtiön energiasta. Tämä voi tarkoittaa taloyhtiölle jopa kymmenien tuhansien eurojen turhia kustannuksia vuodessa”, kertoo yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä.

Hyötyä koko taloyhtiölle

Energiahukka-kampanjasta kiinnostui yli 800 asunto-osakeyhtiössä ympäri Suomen, ja valtaosassa on myös ryhdytty toimiin energiankulutuksen vähentämiseksi. Kampanjan päätteeksi toteutetun kyselyn mukaan taloyhtiöiden toteuttamat toimenpiteet vaihtelevat pienistä korjausliikkeistä, kuten ilmanvaihdon venttiilien puhdistuksesta ja valaistuksen uudistamisesta, mittavampiin toimenpiteisiin, kuten yläpohjan lisälämmöneristämiseen ja ilmalämpöpumpun asentamiseen.

Palautteesta kävi ilmi, että kampanjaa pidettiin hyvänä muistutuksena siitä, kuinka pienilläkin toimilla voidaan saada suuria säästöjä. Se kannusti taloyhtiöitä selvittämään myös muita vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseen, kuten uusiutuvan energian hyödyntämistä.

”Energiatehokkuuden parantamisesta hyötyy koko taloyhtiö. Taloyhtiön hallitus säästää asunto-osakeyhtiön rahoja, kun energiatehokkuus paranee. Energiahukan häätäminen tarkoittaa kaikille asukkaille mukavampaa ja edullisempaa asumista”, kertoo johtava asiantuntija Petri Pylsy Kiinteistöliitosta.

Pienin askelin

Energiahukka-kampanjan ytimenä toimiva ohjeistus on räätälöity kerros-, pari- ja rivitaloille lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän mukaan. Ohjeistuksen toimenpiteet on luokiteltu ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistykseen, ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmien tarkastukseen ja säätöön sekä vedenkulutuksen ja sähkönkulutuksen hallintaan. Lisätoimenpiteinä ohjeistuksessa suositellaan rivitaloille ja paritaloille ilmalämpöpumpun käyttöönottoa ja yläpohjan lisälämmöneristämistä.

”Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, ja jokaisen taloyhtiön tilanne on erilainen. Ohjeistus lähtee siitä, että taloyhtiö voi edetä tarpeiden mukaan askel kerrallaan”, kertoo asiantuntija Harri Heinaro Motivasta.

Energiahukkajahtiin osallistuivat ympäristöministeriö, Motiva Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Isännöintiliitto ry, RAKLI ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry, Ekokumppanit Oy, Suomen Vuokranantajat ry sekä HSY:n Ilmastoinfo (ent. Pääkaupunkiseudun kuluttajien Energianeuvonta).