Energian huoltovarmuus on noussut huolen aiheeksi. Energian huoltovarmuudesta vastaa Suomessa Huoltovarmuuskeskus.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan energian huoltovarmuus on Suomessa hyvällä tasolla. Häiriötilanteissa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminta pyritään pitämään ennallaan mahdollisimman pitkään. Häiriötilanteet voivat vaikuttaa energiayhtiöiden ja energian käyttäjien kustannuksiin, kertoo Energiavirasto.

Sähkön nettotuonnista Venäjän osuus oli viime vuonna noin kolmanneksen eli noin kymmenen prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta. Sähkön tuonti Venäjältä on tapahtunut markkinoiden ohjaamana, jolloin sen määrä on vaihdellut sähkön hinnan mukaan.

Energian saantia uusituvista lähteistä kasvatetaan

Sähkön tuontia Venäjältä voidaan tarvittaessa korvata tuonnilla Ruotsista ja Virosta sekä omalla sähköntuotannolla. Energiaviraston mukaan myös Olkiluoto 3 -ydinvoimayksikön käynnistyminen kesällä lisää Suomen sähköomavaraisuutta huomattavasti. Suomeen on rakenteilla lisäksi runsaasti uutta tuulivoimakapasiteettia.

Kaikki Suomessa käytettävä maakaasu tuodaan ulkomailta. Viime vuonna noin kolme neljäsosaa Suomessa käytetystä maakaasusta tuotiin suoraan Venäjältä ja loput Viron kautta.

Viron putkiyhteyden kautta Suomi voi hyödyntää Latviassa olevaa kaasuvarastoa sekä Liettuassa olevaa nesteytetyn kaasun LNG-terminaalia.

Suomessa kaasu menee pääosin teollisuuden ja energiantuotannon käyttöön, eikä sitä juuri käytetä kotitalouksien lämmitykseen. Maakaasu pystytään korvaamaan laajasti muilla polttoaineilla tai joissain tapauksissa LNG:lla.

Huoltovarmuuden tasoa seurataan

Energian huoltovarmuudesta ja varautumisesta häiriötilanteisiin vastaavat yhdessä Huoltovarmuuskeskus ja energia-alan yritykset sekä muut alan organisaatiot. Energiayhtiöt ylläpitävät erilaisten häiriö- ja kriisitilanteiden varalle varautumis- ja valmiussuunnitelmia.

Fingrid Oy vastaa järjestelmävastaavana Suomen sähköjärjestelmän toiminnasta ja tasapainosta; Gasgrid Finland Oy puolestaan toimii Suomessa kaasujärjestelmän järjestelmävastaavana. Energiavirasto seuraa sähkö- ja kaasumarkkinoiden toimintaa sekä sähkön ja kaasun toimitusvarmuutta arvioimalla muun muassa tuotantokapasiteetin riittävyyttä.

Lue lisää:

Aurinkopaneelien hinnat laskevat ja tehokkuus paranee

Sähkölasku kallistui viime vuonna jopa 35 prosenttia