Energiatehokkaalle pientalolle ei ole yhtä mallia tai reseptiä. Rakentajan tekemät päätökset ja valinnat vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka paljon energiaa ja missä muodossa talo kuluttaa.

Rakentajan valintoja energiatehokkaassa rakentamisessa ohjaavat monet seikat: tontti tai rakennusvalvonta saattaa asettaa rajoituksia, rakennus- ja perhekoko, käyttötavat ja mieltymykset vaikuttavat valintoihin. Suurimpia päätöksiä on, panostetaanko rakennuksessa erityisesti rakennuksen vaipan eli seinien, katon, lattian sekä ikkunoiden ja ovien tehokkuuteen vai uusiutuvan energian käyttöön vai kumpaankin.

Helpoin tapa säästää on karsia pois turhat neliöt rakentaa laadukukkaasti hyvien suunnitelmien mukaan. Energiatehokkuuteen tehdyt investoinnit helpottavat jälleenmyyntiä ja nostavat talon arvoa.

Esimerkkejä rakentajan valinnoista

Motiva ja EQUA Simulation Finland Oy laskivat esimerkkejä valinnoista, joilla pientalon rakentaja voi rakentaa energiatehokkaimman A-energialuokan talon – eri kokoluokissa ja energiatehokkuudeltaan erilaisilla rakenneratkaisuilla. Laskennan taustalla ovat vuoden vaihteessa muuttuneet rakentamisen energiatehokkuutta ohjaavat määräykset.

Pikkaraiset – pienin kokoluokka

Kolmehenkinen perhe rakentaa 80-neliöisen omakotitalon. Pikkaraisten omakotitalon on mahdollista yltää energialuokkaan A yhdistelemällä energiatehokkuudeltaan perus-, matala- tai passiivitason rakenteet sekä eri lämmitysmuotoja.

Perustason rakenne sekä
• lämmitysmuotona kaukolämpö tai maalämpö, TAI
• lämmitysmuotona ilma-vesilämpöpumppu ja lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa, TAI
• pääasiallisena lämmitysmuotona pelletti ja lämmitystä täydentämässä ilmalämpöpumppu

Matalaenergiarakenne sekä
• lämmitysmuotona kaukolämpö, maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu tai pelletti

Passiivitason rakenne sekä
• lämmitysmuotona kaukolämpö, maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu tai pelletti, TAI
• lämmitysmuotona suora sähkölämmitys ja lisäksi omaa aurinkosähkön tai aurinkolämmön tuotantoa

Kaikissa tapauksissa A-energialuokkaan pääsemiseen tarvitaan myös koneellinen ilmanvaihto ja tehokas lämmöntalteenotto.

Keskitalot – keskimmäinen kokoluokka

Perheessä on neljä henkeä ja koira. Perhe rakentaa 120-neliöisen omakotitalon. Keskitalojen omakotitalo voi saavuttaa energialuokan A esimerkiksi seuraavilla ratkaisuilla.

Perustason rakenne sekä
• lämmitysmuotona kaukolämpö, maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu tai pelletti, lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa

Matalaenergiarakenne sekä
• lämmitysmuotona kaukolämpö tai maalämpö, TAI
• lämmitysmuotona ilma-vesilämpöpumppu ja lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa, TAI
• pääasiallisena lämmitysmuotona pelletti ja lämmitystä täydentämässä ilmalämpöpumppu

Passiivitason rakenne sekä
• lämmitysmuotona ilma-vesilämpöpumppu ja lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa, TAI
• pääasiallisena lämmitysmuotona pelletti ja lämmitystä täydentämässä ilmalämpöpumppu, TAI
• lämmitysmuotona kaukolämpö tai maalämpö

Lisäksi A-luokkaan pääsemiseen tarvitaan myös koneellinen ilmanvaihto ja tehokas lämmöntalteenotto.

Suutariset – suurin kokoluokka

Viishenkinen perhe rakentaa 150-neliöisen omakotitalon. Suutaristen omakotitalo voi sijoittua energialuokkaan A esimerkiksi seuraavilla ratkaisuilla.

Perustason rakenne sekä
• lämmitysmuotona maalämpöpumppu, TAI
• lämmitysmuotona kaukolämpö, ilma-vesilämpöpumppu tai pelletti, lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa

Matalaenergiarakenne sekä
• lämmitysmuotona kaukolämpö tai maalämpöpumppu, TAI
• lämmitysmuotona ilma-vesilämpöpumppu ja lisäksi omaa aurinkosähkön tuotantoa, TAI
• pääasiallisena lämmitysmuotona pelletti ja mahdollisesti ilmalämpöpumppu apulämmitysmuotona

Passiivitason rakenne sekä
• lämmitysmuotona kaukolämpö, maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu tai pelletti, TAI
• lämmitysmuotona suora sähkölämmitys ja lisäksi omaa aurinkosähkön tai aurinkolämmön tuotantoa

Kaikissa tapauksissa A-energialuokkaan voidaan yltää vain, mikäli talossa on koneellinen ilmanvaihto ja tehokas lämmöntalteenotto.

Lisää tietoa:

Rakenneratkaisuiden ja järjestelmien tarkemmat kuvaukset löytyvät Motivan verkkopalvelusta: Energiatehokaskoti.fi/lasketutesimerkit

Lämmitysmuotojen vertailua voit tehdä vertailulaskurilla, johon voit syöttää myös erilaisia rakennetehokkuuksia: http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/
Erilaisten ratkaisujen vaikutusta rakennus- ja käyttökustannuksiin sekä E-lukuun voi tutkia esimerkiksi Talopelillä: https://talopeli.fi/

Energiatehokas koti -hankkeen päärahoittaja on ympäristöministeriö, ja mukana ovat Aurinkosuojaus ry, Energiateollisuus ry, Pientaloteollisuus PTT ry, Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus PRKK ry, Optiwatti Oy, RTT:n Eristeteollisuus, Sähköinfo Oy/Sähkötreffit, Talotekniikkateollisuus ry, Vuokko Kivitalot Oy sekä Öljyalan Palveluskeskus Oy.