HSY:n Ilmastoinfon tilaamasta taloyhtiökyselystä käy ilmi, että pääkaupunkiseudun taloyhtiöt jakautuvat kahteen leiriin suhteutumisessa energiatehokkuuteen. Lähes puolet pitää energiaa merkittävänä kulueränä.

Noin 60 prosentissa pääkaupunkiseudun taloyhtiöstä on arvioitu mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta remonttien yhteydessä. Sen sijaan noin 40 prosenttia taloyhtiöistä ei ole ottanut huomioon remonteissaan energiatehokkuusasioita. Kyselyn mukaan noin 90 prosenttia taloyhtiöistä seuraa energiakulutusta vähintään vuositasolla. 44 prosenttia vastaajista pitää energiaa merkittävänä kulueränä taloyhtiölle.

”Hallituksen jäsenistä reilusti oli puolet koki energian merkittäväksi kulueräksi. Osakkaiden keskuudessa vastaava luku oli kuitenkin vain 38 prosenttia ja kolmannes osakkaista ei osannut arvioida energiakulujen merkittävyyttä. Tulos kertoo siitä, että taloyhtiön hallitusten kannattaisi entistä enemmän viestiä energiamenojen osuudesta myös koko talolle”, energia-asiantuntija Teemu Kettunen HSY:n Ilmastoinfosta sanoo.

”Energia- ja vesikustannukset muodostavat noin kolmanneksen taloyhtiön hoitokuluista ja lämmityskulut yksin noin neljänneksen”, Kettunen jatkaa.

Tavoitteena säästö ja asumismukavuus

Vastausten mukaan noin joka toisessa taloyhtiössä on toteutettu energiatehokkuustoimenpiteitä isojen remonttien, kuten linjasaneerauksen yhteydessä. Energiatehokkuustoimia tehdään erityisesti energiakustannusten alentamiseksi ja asumisen laadun parantamiseksi.

”Oli ilahduttavaa huomata, että taloyhtiöissä on ymmärretty, että energiatehokkuustoimenpiteillä ei tähdätä vain säästöön, vaan niillä voidaan lisätä myös asukkaiden viihtyvyyttä. Taloyhtiöt voivat vaikuttaa energiatehokkuustoimenpiteillä esimerkiksi ilmanlaadun parantamiseen, vedon tunteen poistamiseen ja huonelämpötilojen tasoittumiseen”, Kettunen selvittää.

Yleisimmin toteutettuja energiatehokkuustoimenpiteitä olivat ikkunoiden uusiminen, lämmitysverkoston perussäätö, rakenteiden tiivistäminen ja julkisivun lisäeristäminen.

Koulutus ja neuvonta maksutonta

HSY:n Ilmastoinfon mukaan taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita kaupunkien ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Yksittäinen taloyhtiö voi säästää omilla toimenpiteillään huomattavasti energiaa, ja kaupunkitasolla vaikutukset nousevat merkittäviksi. Esimerkiksi Helsingin asuinrakennuksista noin 30 prosenttia on rakennettu 1960–70-luvuilla, joista merkittävä osa on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa.

HSY järjestää loka–marraskuussa maksutonta koulutusta energiatehokkuuden kehittämisestä Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Koulutuksissa käydään läpi taloyhtiön energiatehokkaan ylläpidon lisäksi välineitä kiinteistönpidon suunnitelmallisuuden kehittämiseen. Koulutukset soveltuvat erityisen hyvin taloyhtiön hallitusten jäsenille, mutta kaikki energia-asioista kiinnostuneet voivat ilmoittautua niihin mukaan.

Lisätietoja koulutuksista osoitteessa www.energiaopas.fi