Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus on myöntänyt ensimmäisen Rakennustietopalkinnon professori emeritus Ralf Lindbergille.

Ralf Lindberg on ollut kehittämässä rakennusalaa monipuolisesti. Tampereen korkeakoululla hän toimi erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä ja suoritti lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Vuonna 1990 hän siirtyi Otaniemeen TKK:n korjausrakentamisen apulaisprofessoriksi ja sieltä vuonna 1992 takaisin Tampereelle. Hän hoiti talonrakennustekniikan professorin virkaa äskettäiseen eläkkeelle jäämiseensä asti.

Lindberg on ohjannut noin 30 lisensiaatin tutkimusta ja 16 väitöskirjaa sekä noin 400 diplomityötä talonrakennustekniikan alalta vuodesta 1977 alkaen. Rakennustietopalkinnon valintaperusteissa sanotaan, että Ralf Lindberg on tehnyt pitkän uran rakennustekniikan yliopistokouluttajana, innostavana opettajana ja täydennyskouluttajana sekä lukuisien diplomitöiden ja väitöskirjojen ohjaajana. Palkintolautakunta arvostaa hänen kykyään tehdä monimutkaisista asioista ymmärrettäviä. Hän on lisäksi ollut edistämässä tutkijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana merkittävällä tavalla rakennustekniikan kehitystä yhteistyössä teollisuuden kanssa.

Nyt ensimmäistä kertaa jaettu Rakennustietopalkinto tullaan jatkossa myönnetään joka toinen vuosi yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on tuottanut korkeatasoista tietoa alalle ja siten edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa. Palkintoesine on kuvanveistäjä Pertti Kukkosen suunnittelema pronssinen pienoisveistos. Palkintolautakuntaan kuuluivat professori Matti Pentti, kehitysjohtaja Erkki Aalto ja kehittämisjohtaja Vesa Ijäs.

RTS toteuttaa tarkoitustaan monien muiden tehtäviensä ohella mm. jakamalla vuosittain stipendejä yhdyskuntasuunnittelua, yhdyskuntarakentamista, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, talotekniikkaa tai kiinteistönhallintaa käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen.