Suomalainen eristevalmistaja Finnfoam lanseeraa ensimmäisenä Suomessa muovieristejätteiden kierrätysjärjestelmän. FF-kierrätyssäkeillä kerätään muovieristejätteet rakennustyömailta ja rautakaupoista. Jätteet tullaan käyttämään uuden palo- ja ääneneristystuotteen raaka-aineeksi.

Muovieristeiden käyttö kasvaa vauhdilla niiden kestävyyden, homehtumattomuuden, päästöttömyyden ja kosteusteknisen toimivuuden ansiosta. Samalla niistä syntyvän hukkamateriaalin määrä kuitenkin lisääntyy.

”Käytännössä kaikissa rakennuskohteissa muovieristeistä jää ylijäämäpaloja, jotka ovat kuitenkin ominaisuuksiltaan ensiluokkaista materiaalia. Ryhdyimme miettimään, miten saisimme ne talteen ja hyötykäyttöön”, taustoittaa Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen.

Kierrätys asiakkaille maksutonta

Finnfoam toimittaa maksutta asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen FF-kierrätyssäkkejä, joihin voi kerätä muovieristeistä ylijäämäpalat ja leikkuujätteet. Kun ne alkavat täyttyä, Finnfoamin kuljetusliike hakee ne pois.

”Muovieristejätteen kierrätys hyödyttää kaikkia osapuolia. Rakennusliikkeet ja yksityiset rakentajat säästävät jätemaksuissa, rakentamisen ympäristökuormitus kevenee ja me saamme kierrätys raaka-ainetta tuotevalmistukseen”, summaa Nieminen.

Kierrätys käynnistyy aluksi Etelä-Suomessa Helsingin, Tampereen ja Turun alueilla. Nieminen arvioi, että vuoden 2019 loppuun mennessä saadaan kerättyä useita tuhansia kuutioita muovieristejätettä.

”Otamme vastaan EPS-, XPS- ja PIR-eristeiden jätettä, riippumatta siitä mikä yritys ne on valmistanut. Infrastruktuuri kierrätykselle on jo olemassa, koska kuljetusliikkeemme liikkuvat alueella jatkuvasti.”

Kierrätyksestä täyteaineeksi

Kierrätetty muovieristemateriaali hyödynnetään uuden keraamipohjaisen FF-SILENT -massan tekoon, jonne se rouhitaan täyteaineeksi. Massa toimii sekä ääneneristeenä että palosuojauksena. Sillä voidaan esimerkiksi loivilla katoilla korvata kovan villan käyttö FF-EPS eristeiden päällä katteen alustana.

FF SILENT-tuotantolinjaa rakennetaan parhaillaan Finnfoamin Salon tehtaalla ja se tulee käynnistymään täydellä teholla syksyllä 2019.