Talot, puut, valaisinpylväät, aidat ja jopa kattoikkunat ja maanalaiset putket saadaan näkyviin, kun Espoo saa mallinnusurakan tehtyä. Kaupunki siirtää kantakartan tietoja helposti hahmotettavaksi kolmiulotteiseksi malliksi.

Espoon 3D-mallissa kaupunki tulee esiin selkeänä ja ymmärrettävänä kokonaisuutena. Osa rakennustiedoista on avattu kaikkien kuntalaisten käyttöön karttapalvelussa, mutta edistyneimmät mallit palvelevat vain kaupungin suunnittelijoita ja konsultteja.

”Mallinnamme alueita tärkeysjärjestyksessä. Tähän saakka olemme keskittyneet metron alueeseen ja Leppävaaraan, jonne rakennetaan paljon. Parhaillaan mallinnamme Raide-Jokerin aluetta”, karttatuotepäällikkö Anne Kivijärvi kaupunkitekniikan keskuksesta kertoo.

Edistyneimmät mallit palvelevat kaupunkitekniikan keskuksen suunnittelijoita. Mallit ovat niin tarkkoja, että niistä erottuu rakennusten kattomuodot ja jopa kattoikkunat. Maanpinnan muodot noudattavat korkeuseroja ja ovat toden tuntuisia. Rakennukset sijoitetaan tietokantaan maastomittausten ja stereokartoitusten perusteella.

Tiedot päivittyvät

Mallintamista tehdään koko ajan, kun kantakarttaa ylläpidetään. Tähän mennessä on noin 14 000 espoolaista rakennusta käyty läpi. 3D-mallien tieto on tarkkaa ja ajantasaista. Tietoja päivitetään jatkuvasti, jokaisesta kohteesta löytyvät viimeisimmän mittauksen tiedot ja tiedon alkuperä.

Rakennusten lisäksi karttaan voidaan siirtää esimerkiksi tunneleista kolmiulotteisia rakennusmalleja. Karttaa pystytään elävöittämään ympäristön kasvillisuudella, joka saadaan esimerkiksi ilmakuvalla tai viistokuvista laskemalla.

Espoo hankki minikopterin kaupunkitekniikan keskuksen avuksi. Ilmakuvilla saadaan entistä tarkempaa tietoa karttojen ja suunnittelun pohjaksi. Kopteri kuvaa aluetta ylhäältä, sivusta ja kolmiulotteisesti. Minikopterin tuottamasta kuva-aineistosta on runsaasti hyötyä esimerkiksi metronseudun maastokuvauksissa.

Johdot ja kaapelit näkyviin

Kartalla näkyy myös maanalainen maailma kuten vesi- ja sähkölinjat sekä puhelinoperaattorien kaapelit. Nämä tiedot helpottavat monen rakentajan elämää alkaen suunnittelusta, infran rakentajaan, perustuksien tekijään tai kuitukaapelin korjaajaan.

”Kolmiulotteisen kartan ansiosta virheiden ja omien tulkintojen mahdollisuus pienenee. Suunnittelu ja rakentaminen tulevat tarkemmaksi. Voimme myös näyttää lopputulosta, vaikka rakentaminen olisi vielä kesken”, Anne Kivijärvi tiivistää.