Etäosallistuminen taloyhtiöiden kokouksiin voi tulla pian pysyväksi käytännöksi. Nykyisin asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että kokouksella on oltava fyysinen kokouspaikka.

Oikeusminiestiön työryhmä selvitti laajasti etäkokousten sallimista ja etäosallistumisen helpottamista liittyen taloyhtiöiden yhtiökokouksiin. Asia on ollut ajankohtainen pandemia-aikana, kun rajoitukset ovat viivästyttäneet isojen taloyhtöiden yhtiökokousten järjestämistä.

Työryhmän mukaan kokonaan etänä, ilman kokouspaikkaa, pidettävien yhtiökokoukset ja osuuskunnan kokoukset tulisi sallia. Edellytyksenä on, että kaikilla etäkokoukseen osallistuvilla osakkeenomistajilla tai jäsenillä on täysimääräiset osallistumisoikeudet ja että tällainen kokous on sallittu yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä.

Lisäksi ehdotetaan hybridikokouksia koskevien vaatimusten selventämistä siten, että kokouspaikalla ja sen ulkopuolelta osallistuvilla osakkailla tai jäsenillä on hybridikokouksessa täysimääräiset osallistumisoikeudet.

Etäosallistuminen on nykyaikaa

Kiinteistöliitto kannattaa oikeusministeriön lakiehdotusta siitä, että taloyhtiöt voisivat pitää yhtiökokouksensa kokonaan etäyhteyksin. Etäyhteyksin pidettävä yhtiökokous edellyttäisi sitä, että asia on kirjattu taloyhtiön yhtiöjärjestykseen. Nykyisin asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että kokouksella on oltava fyysinen kokouspaikka.

Kiinteistöliiton tekemän kyselyn perusteella varsinkin pääkaupunkiseudulla taloyhtiöillä on hyvät valmiudet tarjota osakkaille mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen etäyhteyksin. Muualla maassa tilanne on kuitenkin pääkaupunkiseutua heikompi.

Oikeusministeriö ehdottaa myös etäosallistumisoikeutta vahvistavaa muutosta, joka koskisi isoja eli vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöitä. Näissä yhtiöissä olisi etäosallistumisoikeutta tarjottava, jos yhtiössä on ehdotettu etäosallistumisen mahdollistavaa yhtiöjärjestyksen muutosta, ja tätä muutosta on kannattanut kolme osakasta.

”Jos taloyhtiöllä on valmiudet etäosallistumisen mahdollistamiseen, yhtiön kannattaa tarjota sitä kaiken kokoisissa yhtiöissä vaihtoehdoksi osakkaille”, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Yhtiökokouksen kutsussa olisi aina kerrottava etäosallistumismahdollisuudesta ja sen teknisistä edellytyksistä. Osakkailla pitäisi olla mahdollisuus ilmoittaa taloyhtiölle etukäteen, jos he haluavat osallistua kokoukseen etänä, ja ennakkoilmoittautuminen voitaisiin tehdä sitovaksi. Sitova ilmoittautuminen helpottaisi kokouksen järjestelyjä.

Kiinteistöliiton mielestä lakiin kannattaa kirjata, ettei etäosallistumista voisi enää kieltää taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Se pitää tärkeänä, että myös mahdollisuudet perinteiseen osallistumiseen turvataan taloyhtiöissä, jotka jatkossa pitävät yhtiökokouksensa pelkästään etäyhteyksin.

Lue lisää:

Yhtiökokouksen voi hoitaa etäyhteyksien avulla