Ehdotus EU:n energiatehokkuusdirektiiviksi saa vahvaa kritiikkiä Omakotiliitolta ja Kuluttajaliitolta. Ehdotus asettaisi Suomen talot heikoimpiin, korjausta tarvitseviin luokkiin.

Asuntojen energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät EU-komission pakkokorjausvaatimukset eivät saa Omakotiliitolta ja Kuluttajaliitolta kannatusta.

Vaikka direktiivin tavoitteena on puuttua energiaköyhyyteen, voi Suomessa vaatimusten kohdistuminen pientaloihin aiheuttaa päinvastoin kotitalouksille talousongelmia. Suomessa asunnon omistaminen on yleistä kaikissa tuloluokissa, joten korjausvaatimukset kohdistuvat kaikkiin ja myös matalatuloisiin asunnon omistajiin, toteavat Omakotiliitto ja Kuluttajaliitto.

Omakotiliiton ja Kuluttajaliiton mukaan pakkokorjauksessa energiatehokkuuden parantamista ei tarkastella rakennuksen elinkaaripäästöjen eikä teknistaloudellisten seikkojen näkökulmasta.

Ehdotus laskisi Suomen asuntokannan heikoimpaan luokkaan

Ehdotetun energiadirektiivin mukaan 15 prosenttia Suomen asuntokannasta olisi luokiteltava heikoimpaan G-energiatehokkuusluokkaan. Se tarkoittaa, että nämä asunnot olisi korjattava vuoteen 2030 mennessä F-luokkaan. Kolme vuotta myöhemmin kaikki G- ja F-luokan kiinteistöt tulee olla korjattuna E-luokkaan.

Asunnon omistajalle tämä tulee kalliiksi, sillä energiaremontteihin kuluu helposti tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja.

Mitkä talot sitten luokiteltaisiin korjattavaan G-luokkaan? Se on vielä epäselvää.

”Uudessa luokittelussa tullaan tarvitsemaan isoa määrää uuden määräyksen mukaisia energiatodistuksia. Todistusten ja korjausten määrä tulee olemaan niin massiivinen, että käytännössä näiden toteutusmahdollisuus on epäselvä, varsinkin tällä aikataululla”, toteaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Tällä hetkellä tehtyjen energiatodistusten ja voimassa olevien energiasäännösten mukaan vain 1,7 % Suomen asunnoista kuuluu alimpaan G-energialuokkaan.

”Huolta herättää kaikkien kuluttajien mahdollisuus olla mukana energiatehokkuustalkoissa. On tärkeää, että kaikki pidetään mukana tässä murroksessa eikä kuluttajia saa kuormittaa taloudellisesti liikaa”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Pientaloasukkaat tehneet jo paljon

Pientaloasukkaat ovat jo nyt tehneet paljon asumisen energian vähentämisessä. Maalämpö, ilmalämpöpumput, aurinkoenergia ja ilmavesipumppujen määrä kodeissa kasvaa jatkuvasti vapaaehtoisesti ja kannustimien avulla. Omakotiliitto kannattaakin pakkokeinojen sijasta kannustimia ja rahoituksen ohjaamista niihin.

”Suomessa on jo käytössä hyviä malleja, kuten tuki öljylämmityksestä luopumiseen ja energia-avustus. Näitä tulee jatkaa ja kehittää eteenpäin siten, että asuntojen energiatehokkuuden parantamiseen pyritään ilman pakkokeinoja”, painottaa Silander.

EU:n komission ehdottamassa direktiivissä myös uudisrakentamisen määräyksiä kiristetään. Määräyksissä tulee huomioida käytännön toteutusmahdollisuudet sekä terveys ja turvallisuus uudisrakentamisessa.

Lue lisää:

Kaikki talot nollapäästöisiksi vuoteen 2050