Muovin tuotanto on kaksikymmenkertaistunut maailmassa 1960-luvun jälkeen. Maailmassa tuotettiin 322 miljoonaa tonnia muovia vuonna 2015. Tuotannon odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. EU:n komissio haluaa muovistrategialla edistää myös muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä.

Muovistrategia on osa komission kiertotaloutta vauhdittavien aloitteiden pakettia.

”Kiertotalouteen siirtyminen on keskeinen osa muoviongelman ratkaisua. Muoveja korvaamalla ja niiden kierrätystä tehostamalla vähennämme ympäristöongelmia, kasvihuonekaasupäästöjä ja riippuvuutta muovien tuotantoon kuluvista fossiilisista polttoaineista”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoo.

Mikromuoveista lisätietoa

Komissio on käynnistänyt toimet mikromuovien käytön rajoittamiseksi mm. kosmetiikassa. Samalla komissio korostaa, että mikromuovien lähteistä sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksista tarvitaan lisää tietoa. Jatkoselvittelyn kohteena ovat esimerkiksi laatu- ja merkintävaatimukset autonrenkaille, tekstiilien pesemisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen sekä jäteveden tehokkaampi puhdistaminen.

Parhaillaan komissio valmistelee myös kertakäyttömuovien rajoittamista koskevaa lainsäädäntöehdotusta, joka julkaistaneen myöhemmin keväällä.

Kierrätysmuovien kysyntää halutaan edistää muun muassa kehittämällä laatustandardeja kierrätysmuoveille. Komissio aikoo myös käynnistää EU:n laajuisen kampanjan, jossa julkiset ja yksityiset toimijat sitoutuisivat käyttämään kierrätettyä muovia tuotteissaan.

Komission julkaiseman aloitepaketin käsittely käynnistyy välittömästi jäsenmaissa. EU:n ympäristöministerit keskustelevat paketista maaliskuussa, ja ympäristöneuvosto antanee sitä koskevat päätelmät kesäkuussa.

Tietoa muoveista:

  • EU:ssa muovin uudelleenkäyttö ja kierrätys melko vähäistä. Alle 30 prosenttia EU:n alueella syntyvästä muovijätteestä kerätään kierrätystä varten. Tästä osa viedään EU:n ulkopuolisiin maihin.
  • EU-maiden muovijätteestä 31 prosenttia päätyi kaatopaikoille ja 39 prosenttia poltettavaksi vuonna 2015. Suomessa orgaanisen jätteen kuten muovien sijoittaminen kaatopaikalle on kielletty.
  • Suurin osa EU:n muovijätteestä on peräisin pakkauksista.

Kierrätysmuovin käyttö on vähäistä, vain kuusi prosenttia muovin kokonaiskäytön tarpeesta.