Meren rannalle rakennetuissa kohteissa kosteusrasitus on korkea. Se asettaa haasteita rakennusmateriaalien valintaan. Helsingin Jätkäsaaren peruskoulun rakentamisessa näihin haasteisiin on vastattu.

Helsingin Jätkäsaaren merellisessä maisemassa näkyvällä ja kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sijaitseva Jätkäsaaren peruskoulu on saanut Vuoden 2019 Betonirakenne -palkinnon. Tuomaristo kiittelee kohteen taitavaa arkkitehti- ja rakennesuunnittelua sekä laadukkasta rakennuttamista ja toteutusta.

Pitkäaikaiskestävyys ja laadukas suunnittelu olivat hankkeelle asetettuja keskeisiä tavoitteita, joihin nyt valituilla betonirakenne- ja materiaalivalinnoilla on vastattu.

”Merenrantakohteissa rakenteiden kosteusrasitus on korkea, mikä on asettanut haasteita rakennusmateriaalien valintaan”, toteaa tuomaristo.

Tuomaristo kiittelee palkintoperusteluissaan kaikkien rakentamisen osapuolten toimivaa yhteistyötä ja osaavaa betonin käyttöä. Jätkäsaaren peruskoulua kuvaillaan rakennusteknisesti onnistuneeksi, ilmeikkäksi ja taitavilla yksityiskohdilla varustetuksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi.

”Koulun julkisivuissa on käytetty ympäristöönsä sopivia ja kestäviä materiaaleja, kuten valkoista kuitubetonia, tiiltä ja merialumiinia”, korostaa kilpailun tuomaristo.

Saumatonta yhteistyötä

Tontti paalutettiin betonisilla lyöntipaaluilla ja porapaaluilla. Rakennuksen rungossa on otettu huomioon tilaratkaisujen muuntojoustavuus. Betonirakenteiset porraskuilut toimivat rakennuksen jäykistävinä rakenteina.

Koulu toteutettiin Kuivaketju 10-ohjeistuksen mukaan, johon tilaajan puolelta osallistui asiantuntijakoordinaattori. Kohde toteutettiin puhtaudeltaan P1-kohteena.

Jätkäsaaren peruskoulu toimii alueen tärkeänä monitoimitilana myös kouluaikojen ulkopuolella. Se on taito- ja taideaineiden iltakäytössä ja siellä järjestetään erilaisia yleisötilaisuuksia.

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin tilaajana Helsingin kaupunki ja rakennuttajakonsulttina Indepro Oy. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy ja rakennesuunnittelusta Sitowise Oy. Projektinjohtourakoitsijana kohteessa toimi SRV Rakennus Oy ja julkisivujen betonielementit toimitti Betoniluoma Oy.

Kunniamaininnan Vuoden 2019 Betonirakenne -kilpailussa saa Helsingin Pukinmäkeen Isonpellontie 6:een valmistunut kolmen viisikerroksisen asuinrakennuksen ja matalan piharakennuksen muodostama Haso Rantapuisto ja Heka Pukinmäki Isonpellontie 6:n muodostama korttelikokonaisuus.