Häkävaroitin on tarpeellinen tiloissa, joita lämmitetään esimerkiksi kaasulämmittimillä. Häkävaroitin havaitsee kaasun, jota aistinvaraisesti ei voi havaita.

Erilaiset lämmittämiseen tarkoitetut kaasulaitteet on suunniteltu toimimaan turvallisesti vain tietyissä olosuhteissa. Esimerkiksi kaasuliettä ei saa käyttää tilojen lämmittämiseen, sillä se kuluttaa happea sisäilmasta. Myöskään terassilämmittimiä ei saa käyttää sisätilojen lämmittämiseen, sillä niitä ei ole suunniteltu turvallisesti käytettäväksi sisällä.

”Ulkokäyttöön suunnitellut laitteet eivät sovellu käytettäväksi sisätiloissa, sillä niistä saattaa vapautua sellaisia määriä häkää, joka aiheuttaa sisätiloissa vaaran. Ulkokäytön laitteissa ei myöskään välttämättä ole mekanismia, joka katkaisee kaasun syötön liekin sammuessa. Sisäkäyttöön tarkoitetuissa laitteissa tällainen mekanismi on pakollinen”, sanoo Tukesin tarkastaja Jere Heikkinen.

Usein kaasukäyttöiset sisätilalämmittimet on suunniteltu väliaikaisesti käytettäviksi lisälämmittimiksi, eikä niitä saa käyttää pitkiä aikoja kerrallaan. Laitteiden käyttöohjeissa mainitaan pienin sallittu käyttötila. Palaessaan lämmitin kuluttaa happea tilasta, joten laitteen käyttö liian pienessä huoneessa saattaa johtaa happitason laskuun vaaralliselle tasolle.

Kaasulämmittimiä ei myöskään tule käyttää nukkumisen aikana, sillä mahdollinen vikatilanne aiheuttaa vakavan tulipalo- ja häkämyrkytysvaaran.

Häkävaroitin reagoi ilmaa kevyempään aineeseen

Kaasulaitteet voivat vikaantua aikojen kuluessa. Siihen on hyvä varautua esimerkiksi hankkimalla häkävaroitin.

”Vikaantuessaan kaasulämmitin voi tuottaa vaarallisia määriä häkää. Koska ihminen ei voi aisteillaan tunnistaa häkää, häkävaroitin on ehdottoman hyvä lisävaruste kaasulämmittimen kaveriksi. Markkinoilta löytyy myös kaasuvaroittimia, jotka reagoivat, jos tilaan pääsee nestekaasua vuotavan liitoksen tai letkun kautta”, vanhempi asiantuntija Ilpo Leino SPEKistä neuvoo.

Kiinnitä huomiota häkävaroittimen sijoittamiseen, sillä hiilimonoksidi on vain hiukan ilmaa kevyempää eikä välttämättä nouse suoraan kattoon esimerkiksi ilmavirtausten mukana. Häkäkaasun lämpötila vaikuttaa sen nousunopeuteen; lämmin kaasu nousee viileää nopeammin.

Näin häkävaroitin on hyvä sijoittaa

• Sijoita häkävaroitin huonetilaan, jossa kaasulämmitin sijaitsee.
• Varmista, että häkävaroittimen hälytysääni kuuluu tiloihin, joissa oleskellaan.
• Jos sijoitat varoittimen kattoon, sijoita se vähintään 300 mm etäisyydelle seinistä.
• Jos kyseessä on palovaroittimen ja häkävaroittimen yhdistelmä, asenna varoitin kattoon.
• Huomioi, että seinään asennetun varoittimen pitää olla vähintään 150 mm etäisyydellä katosta, koska seinän ja katon kulmauksessa ilma voi jäädä seisomaan.

Häkävaroitin tulee uusia valmistajan ohjeen mukaisesti 5–10 vuoden välein. Valmistajan suosittelema laitteen käyttöikä käy ilmi tuotteesta ja sen käyttöohjeesta.

Lue lisää:

Hankitko nestekaasulämmittimen? Tukes muistuttaa sen vaaroista

Piipun nuohoamisesta ei kannata tinkiä: Häkämyrkytys on todellinen vaara