Halpa sähköauton lataustuote kannattaa tarkistaa: määräystenvastainen latausjohto tai latausasema voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

Jo reilu kolmasosa Suomessa myydyistä uusista ja käytettyinä maahantuoduista henkilöautoista on sähkökäyttöisiä: täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja. Liikenteen sähköistyminen näkyy myös lataustuotemarkkinoilla, myytäväksi ilmestyy jatkuvasti lisää latausjohtoja ja latausasemia.

Sähköinsinöörit – SIL ry:n ja Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n maaliskuussa järjestämässä Sähköautot ja turvallisuus -seminaarissa käsiteltiin sähköautoihin ja niiden lataamiseen liittyviä riskejä monipuolisen asiantuntijajoukon voimin.

Testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyritys SGS Fimko teki Sähköinsinöörien verkosta ostamille lataustuotteille tuotestandardien mukaisia osatestejä pistokoeluontoisesti.

”Tilasin suomalaisista verkkokaupoista yhden kiinteästi asennettavan latausaseman ja yhden tavalliseen pistorasiaan kytkettävän latausjohdon, sekä ulkomailta yhden tavalliseen pistorasiaan kytkettävän latausjohdon”, kertoo Sähköinsinöörit SIL ry:n puheenjohtaja Vesa Linja-aho.

”Valinnat tehtiin riskiperusteisesti, eli käytännössä tuotteen hinnan ja yleisen olemuksen perusteella”, jatkaa Linja-aho.

Halpa tuote voi olla puutteellinen

Molemmista tavalliseen pistorasiaan tarkoitetusta latausjohdoista puuttui 6 milliampeerin tasavikavirran tunnistin, vaikka tuotestandardi sitä niiltä edellyttää. Tasavikavirran tunnistin puuttui myös kiinteästi asennettavasta latausasemasta.

”Räikein puute oli se, että kiinteästi asennettavan latausaseman mukana ei toimitettu minkäänlaista asennusohjetta, ei myöskään käyttöohjetta tai muita lakisääteisiä asiakirjoja”, kertoo SGS Fimkon:n Account Manager Heli Luotola.

”Mukana oli vain QR-koodi, joka vei yksinkertaiseen englanninkieliseen ohjeeseen, josta puuttuivat oleelliset tekniset tiedot kokonaan.”

Sähköturvallisuuslaki vaatii, että sähkölaitteen turvallisuustietojen, ohjeiden sekä sähkölaitteen mukana olevien asiakirjojen tulee olla suomen ja ruotsin kielellä. Niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.

Käyttö- ja asennusohjeet puuttuivat kiinteästä latausasemasta, mutta verkkokaupan sivuilla ja tuotteen arvokilvessä oli maininta tuotteessa olevasta 6 mA tasavikavirran tunnistimesta. Testeissä sitä ei kuitenkaan löytynyt.

Kyseinen latausasema löytyy nyt Tukesin markkinavalvontarekisterin sivuilta ja on määrätty poistettavaksi markkinoilta sähköiskuvaaran takia.

Lue lisää:

Sähköautoilijan ei kannata kikkailla latausvirityksillä

Sähköauton latauslaitteiden myynti kasvaa: Peruslatauslaite suosituin

Vinkit turvalliseen lataamiseen

1 Turvallisin ja usein myös kätevin tapa ladata sähköauto on käyttää siihen tarkoitukseen suunniteltua, kiinteästi asennettua latausasemaa.

2 Kiinteän latausaseman saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Tarkista, että urakoitsija löytyy Tukesin toiminnanharjoittajarekisteristä ja pyydä asentajalta kopio käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta.

3 Älä lataa huonokuntoisesta pistorasiasta. Etenkin puuseinään kiinnitetty huonokuntoinen pistorasia on paloturvallisuusriski. Suosi hyvämaineisten valmistajien tuotemerkkejä – uuden auton mukana tuleva latausjohto on yleensä sellainen.

4 Monilla vakuutusyhtiöillä on vakuutusehdoissa vaatimus kiinteistön sähköverkon soveltuvuuden tarkistamisesta ennen sähköautojen lataamista. Tutustu vakuutusyhtiösi ehtoihin ja suojeluohjeisiin.