Nestekaasulämmittimen hankkineita muistutetaan laitteiden huollosta ja oikeasta käytöstä palo- ja häkävaaran välttämiseksi.

Suomalaiset varautuvat tulevaan talveen ja korkeisiin sähkön hintoihin hankkimalla lisälämmittimiä ja ottamalla käyttöön vanhoja lämmityslaitteita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK muistuttavat, että vanhojen huoltamattomien kaasulaitteiden käyttöön liittyy turvallisuusriskejä, kuten palo- ja häkävaara.

Jotta vaaratilanteilta vältytään, on kaasulaitteet huollettava ennen käyttöönottoa. Kaasulaitetta hankittaessa on hyvä muistaa, että ulkokäyttöön tarkoitettuja laitteita ei saa käyttää sisätiloissa.

Ennakoi nestekaasulämmittimen käyttöä

Kaasulaitteen hankinnassa on huomioitava, että hankittava laite on aiottuun käyttötarkoitukseen sopiva. Markkinoilla on tarjolla useita erilaisia kaasulämmittimiä, joista osa on suunniteltu sisätilojen lisälämmittimiksi ja osa vain ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön suunniteltua laitetta ei saa käyttää sisätiloissa.

Kun lämmitintä on hankkimassa, on hyvä miettiä millaisessa tilassa sitä aiotaan käyttää. Moni kaasulämmitin kuluttaa paljon happea, joten niiden käyttö liian pienissä tiloissa voi aiheuttaa vaaratilanteita.

”Suomessa saa myydä vain kaasulaitteita, jotka on suunniteltu Suomen käyttöolosuhteisiin. Suomessa käytettävä kaasulaite on suunniteltu toimimaan turvallisesti 30 millibaarin paineella. Ulkomailla myytävät kaasulaitteet on usein suunniteltu toimimaan eri paineella ja toisenlaisissa käyttöolosuhteissa, eikä niiden käyttäminen Suomessa ole välttämättä turvallista”, sanoo ylitarkastaja Jyri Pekkanen Tukesista.

”Suomessa saa myydä vain kaasulaitteita, joissa on CE-merkintä ja laiteluokkamerkintä I2H, I3B/P tai II2H3B/P. Varmista, että laitteen mukana tulee käyttö-, huolto- ja asennusohjeet. Ennen laitteen käyttöönottoa ohjeet tulee lukea tarkasti ja laitetta saa käyttää vain käyttöohjeissa kuvatulla tavalla”, Pekkanen jatkaa.

Huolla kaasulaite ennen käyttöönottoa

Jos otat käyttöön varastossa säilytetyn kaasulaitteen, on tärkeää huoltaa laite kunnolla. Laitteen huoltoon kuuluu puhtauden, asennustiiveyden ja letkun kunnon tarkastus. Lisätietoa kaasulaitteiden huollosta löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Jos kaasulaite on rikkinäinen, ei sitä saa korjata itse. Jos laitteessa on vikaa tai jokin osa on rikki, on laite vietävä valtuutettuun kaasuasennusliikkeeseen korjattavaksi. Hyväksytyt asennusliikkeet löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Tukesista muistutetaan, että pitkään huoltamatta ollut tai likainen lämmitin saattaa palaa epäpuhtaasti. Epäpuhdas palaminen voi tuottaa vaarallisia määriä hiilimonoksidia eli häkää.

Kaasulaitteet on suunniteltu toimimaan turvallisesti vain tietyissä olosuhteissa. Esimerkiksi kaasuliettä ei saa käyttää tilojen lämmittämiseen, sillä se kuluttaa happea sisäilmasta. Myöskään terassilämmittimiä ei saa käyttää sisätilojen lämmittämiseen, sillä niitä ei ole suunniteltu turvallisesti käytettäväksi sisällä.

Lue lisää:

Lämmitin tuo lisälämpöä mökille: Näin valitset sopivan lämmittimen