Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut tietoonsa tapauksia, joissa hätiköinti vanhan talon purkamisessa on johtanut vaaratilanteeseen.

Tukesille on tullut verkkoyhtiöiltä useita ilmoituksia vaaratilanteista, joita on esiintynyt vanhoja taloja purettaessa. Kaivinkoneella tehtyihin purkutöihin on ryhdytty ennen kuin verkkoyhtiö on huolehtinut sähköliittymän purkamisesta.

”Usein taustalla on ollut kiire saada talo purettua, eikä verkkoyhtiön edustajaa ole maltettu odottaa. Verkkoyhtiön asentajan tai urakoitsijan saapuessa paikalle talo onkin jo osin tai kokonaan purettu. Pahimmillaan jännitteinen sähkökeskus tai liittymisjohto on jätetty maahan tai nostettu esimerkiksi pylvästä tai puuta vasten”, kertoo Tukesin ylitarkastaja Ville Huurinainen.

Varmista sähköttömyys paikallisesta jakeluverkkoyhtiöstä

Tukes muistuttaa, että jos vanhasta rakennuksesta ei ole purettu sähköliittymää, voi vaarana olla sähköisku. Purkua tekevien yritysten olisikin varmistettava työn tilaajalta, että työn voi tehdä turvallisesti.

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston, myös purettavan, turvallisuudesta vastaa sähkölaitteiston haltija. Kiinteistön omistajan tehtävänä on huolehtia siitä, että purkutyö on toteutettavissa turvallisesti. Jos purkutyö tehdään tietoisesti siten, että sähköliittymä on vielä jännitteinen, syyllistytään sähköturvallisuuslain rikkomukseen.

”Seuraava asia voi tulla monelle yllätyksenä. Vaikka vanha sähköliittymä on irtisanottu ja talon mittarista on sulakkeetkin voitu ottaa pois, on kiinteistön liittymisjohto edelleen jännitteinen, jos verkkoyhtiö ei ole sitä turvalliseksi tehnyt. Kiirekään ei saisi aiheuttaa riskin ottoa. Vaaratilanne aiheutuu sekä purkajille että ulkopuolisille”, Huurinainen sanoo.

Lue lisää:

Laskuri arvioi purkutyön kustannukset