Kiinteistönpito on kokonaisvaltaista, monen ammattilaisen yhteistyönä tapahtuvaa organisaatio-osaamista. Liian usein sorrutaan uskomaan, että isännöitsijä osaa yksin ratkaista ja hoitaa kaikki kiinteistönpidon osa-alueet.

Moni taloyhtiön mittava kosteusvaurio saa alkunsa kylpyhuoneesta. Riskit olisivat vältettävissä, jos eri aikakausina rakennettujen kylpyhuoneiden erityispiirteet tunnistettaisiin ja huomioitaisiin oikein remontoidessa.

Matinkylän Huolto Oy:ssä työskentelevät Mikko Peltokorpi ja Hemmo Päivärinne ottavat kiinteistöjen riskit esiin uudessa kirjassa Kodin märkätilat – riskit, vastuut ja korjaaminen. Heillä on 50 vuoden ammattikokemus kiinteistönpidosta.

”Rakennusvirheitä on yleisesti ja laaja-alaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että saamme liian usein puolivalmisteita hoitoomme, joiden virheet saastuttavat tulevan elinkaareen”, toteavat Peltokorpi ja Päivärinne.

”Kun tähän yhdistyy huono kiinteistöomaisuuden hoito ja asukkaiden välinpitämätön asumistyyli, jää perustarve turvallisesta, terveellisestä ja taloudellisesta asumisesta liian usein toteutumatta ja häiritsee isännöintityötä”, he lisäävät.

”Julkisuudessa on keskusteltu niin kirjavasti mm. homeongelmista, että haluamme esittää niistä oman perustellun näkemyksemme ja hyväksi havaitsemamme ratkaisut. Rakennusvirheet on saatava vähenemään, kiinteistöomaisuutta on hoidettava systemaattisesti ja asukkaat on opetettava asumaan asiallisesti. Näitä haluamme edistää kirjallamme. Siis enemmän oikeanlaista toimintaa ja panostusta ongelmien ratkaisemiseksi suunnitellusti, ja selittelyt pois”, Peltokorpi kiteyttää.

Puutteet hallintaan

Kodin märkätilat -kirja perehtyy eri aikakausina rakennettujen kylpyhuoneiden rakenteellisiin erityispiirteisiin ja näistä aiheutuviin ongelmiin ja korjaamiseen. Kirjoittajat tuovat arjessa testattuja toimintatapoja kaikkien käyttöön kannustaen näin kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen kiinteistönpitoon.

Kirjoittajien mielestä liiallinen isännöintikeskeisyys hidastaa koko toimialan kehitystä. Isännöitsijä on heidän mielestään vain keulakuva asioiden hoidolle, sillä itse kiinteistöala on poikkitieteellinen ja vaativa. Heidän mielestään isännöitsijä osoittaa suurinta osaamistaan myöntämällä omat rajansa ja käyttämällä asiantuntijoita esimerkiksi tekniikassa.

Kirjoittajat pyrkivät etsimään isännöintiyrityksen toimintaan käytännönläheisiä ratkaisuja tiukan juridisen linjanvedon sijaan. Tämä edellyttää usein isännöinniltä asunto-osakeyhtiölain edellyttämää minimitasoa kattavampaa roolia, mutta myös saavutettava etu on merkittävä.

Kirjoittajat muistuttavat, että kiinteistö on toiminnallinen kokonaisuus, jonka keskiössä ovat hyvät asumisolot ja tyytyväinen asukas. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi isojen julkisivu- ja ikkunaremonttien vaikutus ilmanvaihtoon ja lämmitysverkon tasapainotustarpeeseen pitäisi muistaa, kuten myös ilmankierron merkitys kosteusvaurioiden synnylle.

Kodin märkätilat – riskit, vastuut ja korjaaminen -kirjan on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.