Valtioneuvosto nosti tänään ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustusten tulorajoja. Muutoksen myötä avustuksen tarpeessa olevat pienituloiset ikääntyneet ja vammaiset hakijat voivat saada valtion tukea asuntojensa korjaamiseen. Tavoitteena on helpottaa kotona asumista.

Heinäkuun alussa voimaan tulevan asetuksen myötä asunnon korjausavustusta voidaan myöntää sellaisille kotitalouksille, joissa yhden henkilön bruttotulot eivät ylitä 2 000 euroa kuukaudessa. Aiemmin avustusta sai, jos bruttotulot eivät ylittäneet 1 760 euroa kuukaudessa. Jos kotitalouteen kuuluu useampia henkilöitä, tulorajat nousevat henkilömäärää vastaavasti.

Korjausavustukset hyödyttävät asukkaita ja yhteiskuntaa

Tulorajojen korotuksella on suurin vaikutus Uudellamaalla, jossa asuvilla on muuta maata suuremmat eläkkeet, mutta myös elämisen kulut ovat huomattavasti muuta maata korkeammat. Nykyisellään pääkaupunkiseudulla asuvat hakevat vain harvoin avustusta.

Muita avustuksen saamisen edellytyksiä ei muuteta. Avustus voi olla suuruudeltaan enintään 50 prosenttia ja tietyissä tilanteissa enintään 70 prosenttia suunnitelluista kohtuullisista korjauskustannuksista. Avustusta voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta. Asetusmuutos tulee voimaan heinäkuun alussa.

Tarjolla myös hissi- ja esteettömyysavustuksia

Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen voidaan tänä vuonna myöntää avustuksia yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Näiden asuntojen korjausavustusten ohella avustuksia myönnetään myös hissien jälkiasentamista sekä liikkumisesteen poistamista varten. Kaiken kaikkiaan näihin avustuksiin on varattu tänä vuonna yhteensä 36,5 miljoonaa euroa.