Helsingin kaupungin vieraslajiohjelmassa hävitettäväksi on luokiteltu 25 kasvilajia ja viisi eläinlajia. Kaupunki torjuu haitallisia vieraslajeja erityisesti arvokkaissa luontokohteissa ja niiden läheisyydessä asukkaiden avustuksella.

Erittäin haitallisia Helsingissä kasvavia lajeja ovat muun muassa jättiputket, kurtturuusu ja jättipalsami sekä kaniini, minkki ja espanjansiruetana.Kaupungin teetti uhanalaisten luontotyyppien kartoituksia vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2017 noin 80 kohteessa neljästä sadasta havaittiin vieraslajeja. Vuonna 2018 kartoitettiin 590 uhanalaista luontotyyppiä, joista noin 140:ssä havaittiin vieraslajeja.

Joissakin lehtometsissä jättipalsamin osuus kasvillisuudesta oli jopa 50 prosenttia. Myös esimerkiksi amerikanhorsma, idänkanukka, terttuselja ja lupiini olivat paikoin runsaita.

Torjutaa sekä kaupungin työnä että talkoilla

Kaupunki kouluttaa muun muassa Staran viherammattilaisia sekä puistokummeja vieraskasvilajien tunnistamiseen ja torjuntaan. Vieraslajeja torjutaan kaikilla luonnosuojelualueilla ja arvoniityillä. Metsänhoitotöissä poistetaan etupäässä puuvartisia vieraslajeja.

Kaupunki on torjunut haitallisia vieraslajeja myös saarissa, ranta-alueilla, uimarannoilla, venesatamissa sekä Rastilan leirintäalueella. Viime vuonna jatkettiin jättiputken ja kurtturuusun torjuntaa. Ulkoilusaarissa on torjuttu jätti- ja japanintatarta, isotuomipihlajaa, kanukkaa ja terttuseljaa sekä muutamilla ranta- ja kosteikkoalueilla jättipalsamia.

Kaupunki järjestää vieraslajitalkoita yhteistyössä asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Asukkaille on annettu neuvontaa ja apua myös omien talkoiden järjestämisessä. Kaupunki on auttanut muun muassa kasvijätteen hävittämisessä.

Kevään ensimmäiset vieraslajitalkoot järjestetään Stansvikissä 22.5. klo 17–20. Ilmoittautumisohjeet ja talkoopäivämäärät löytyvät osoitteesta http://www.luontoaskel.fi/tapahtumat. Helsingissä järjestettävistä vieraslajitalkoista löytyy tietoa myös sivustolta https://hyvakasvaa.fi/.