Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta kokoontuu torstaina 20.4.2017 klo 16. Esityslistalla on muun muassa asuntolaivapaikkoja koskeva ehdotus.

Asuntolaivapaikkoja haettavaksi Herttoniemenrannasta

Herttoniemenrannasta tulee haettavaksi asuntolaivapaikkoja. Asuntolaivoille varattu laivalaituri ja vesialue sijaitsevat Kipparlahdessa Amiraali Cronstedtin torin vieressä. Paikkoja on viidelle tai kuudelle alukselle niiden koosta riippuen. Alue on tarkoitus vuokrata hakemusten perusteella yhdelle yhdistykselle, yhtiölle tai muulle yhteisölle. Vuokra-aika on noin 15 vuotta ja vuokraksi on arvioitu 17 000 euroa vuodessa.

Laituriin kyljittäin kiinnitettävien asuntolaivojen tulee soveltua ympärivuotiseen asumiseen. Ulkonäöltään niiden tulee sopia kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Laivat voivat olla enintään 30 metriä pitkiä ja 9 metriä leveitä. Alukset tulee liittää vesihuolto- ja jätevesiverkkoon. Hakumenettelyn voittajan vastuulla on myös huonokuntoisen laiturin kunnostus ja sen valaistuksen uusiminen.

Paikat hakuun huhtikuun aikana

Mikäli kiinteistölautakunta hyväksyy laivapaikkojen hakumenettelyä koskevan esityksen, laivapaikkojen hakuaika alkaa huhtikuun aikana ja jatkuu 15.9.2017 saakka. Hakuaineistot julkaistaan Helsingin kaupungin internetsivuilla osoitteessa http://www.hel.fi/kv/tontti.

Hakemuksia arvioidaan alustavan hankesuunnitelman toteutuskelpoisuuden lisäksi muun muassa asuntolaivojen ulkonäön ja asumiskelpoisuuden perusteella.

TM Rakennusmaailma kirjoitti asuntolaivoille tarkoitettujen paikkojen vähäisyydestä Helsingissä artikkelissaan lehdessä 2/17.