Suomalaisten hiilijalanjälki halutaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöministeriön ja Motivan ideahaku tuotti neljä jatkokehitykseen menevää ideaa, jotka kannustavat energiatehokkuuteen ja kestävään kuluttamiseen.

Ympäristöministeriön ja Motivan Kokeilun paikan kokeiluhaulla etsittiin ideoita hiilijalanjäljen halkaisemiseen helposti ja kannustavasti. Heinäkuuhun mennessä toteutettiin 15 kokeilua arkiliikkumisen, kotien energiatehokkuusratkaisujen sekä kestävän paikallisen kuluttamisen teemoissa. Neljälle kokeilulle myönnettiin yhteensä 37 000 euroa jatkorahoitusta idean kehittämiseen.

Kokeiluja tehtiin erilaisissa yhteisöissä: lasten harrastetoiminnassa, kaupungin työntekijöiden keskuudessa, perusopetuksessa, koulujen keittiöissä, taloyhtiöissä ja autoilevien työmatkalaisten keskuudessa. Parhaiten ilmastotekoihin innostivat tieto ja valintojen helppous. Myös vertaistuki motivoi tekemään ilmaston kannattalta myönteisiä valintoja

”Saimme upeita tuloksia ja oppeja rahoittamistamme hiilijalanjälkikokeiluista! Kokeilujen onnistumista lisäsi se, että kokeilijajoukko oli sitoutunut kokeiluun jo varhaisesta vaiheesta. Paikalliset kokeilut lisäävät ilmastotyön vaikuttavuutta ja hyväksyttävyyttä; ne tuovat ilmastopolitiikan arkeen. Olemme iloisia, että voimme antaa osalle kokeiluista jatkorahoitusta, jotta kokeiluista saadut tulokset eivät jää tähän,” asiantuntija Miia Berger ympäristöministeriöstä sanoo.

Yhteiskäyttöisiä tavarapyöriä ja antioiden panttijärjestelmä

Jatkorahoitusta sai neljä ilmastoviisaan arjen haasteita ratkovaa kokeilua:

• HSY:n Ilmastoinfon Yhteiskäyttöisiä tavarapyöriä vuokrataloyhtiöihin sai 7 000 euron jatkorahoituksen. Kokeilua on tarkoitus jatkorahoituksella laajentaa yhteistyössä vuokra-asumisyhtiö SATO:n kanssa syys- ja talvikuukausina, jolloin saadaan lisätietoa käytöstä vaikeampina vuodenaikoina.

• Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n Parhaat ilmastokasvatuksen ideat kasvattajien helposti hyödynnettäviksi sai 10 000 euron jatkorahoituksen. Kokeilussa kehitettiin opettajien kanssa valmiita materiaalipaketteja ilmastokasvatukseen kouluissa.

• J. Kohvakan ja L. Lehtisen Pantix-panttikokeilu sai astioiden panttijärjestelmän ratkaisumallien kehittämiseen lisärahoitusta 10 000 euroa. Lisärahoituksella kehitetään yhtenäinen astiasarja, johon panttimerkintä on painettu valmiiksi eikä se kulu pois pesussa.

• Ruokajärjestelmätutkija Teea Kortetmäen ja Muuramen kunnan ravitsemuspäällikön Ilja Saralahden Kouluruoka 2030 sai 10 000 euron jatkorahoituksen. Kehitetyssä kouluruokalistssa hiilijalanjälki on puolitettu Jatkorahoituksen myötä ruokalista otetaan laajemmin käyttöön.

Lue lisää: kokeilunpaikka.fi/hiilijalanjalki