Hiilijalanjälkilaskennasta voi jatkossa saada pisteitä rakennuksen Joutsenmerkki-hakemukseen.

Uudella valinnaisella pistevaatimuksella halutaan edistää hiilijalanjälkilaskelmien yleistymistä ja laskentamenetelmien kehitystä.

Joutsenmerkin kriteeristö koostuu sekä kaikille pakollisista kohdista että valinnaisista pistevaatimuksista, joista hakijan on kerättävä vähintään tietty yhteispistemäärä. Pisteitä ei ole aiemmin saanut hiilijalanjäljen laskemisesta, vaikka kriteereissä on runsaasti hiilijalanjälkeä pienentäviä vaatimuksia.

”Moni Joutsenmerkin vaatimus ohjaa jo nyt vähähiilisyyteen, mutta CO2-laskelman sisällyttäminen kriteereihin tuo rakentamisen ilmastovaikutukselle lisää näkyvyyttä. Vaatimuksen avulla pyritään lisäämään vähähiilisten ja turvallisten materiaalien kysyntää ja tuomaan esiin pullonkauloja, kuten eri lähtötiedoista ja laskentatavoista aiheutuvia haasteita. Jatkossa voidaan myös pilotoida tulevaa rakennusmääräysten hiilirajaa”, perustelee Joutsenmerkkiä hallinnoivan Ympäristömerkintä Suomen kriteeripäällikkö Karin Bergbom.

Laskennassa käytetään ympäristöministeriön elokuun lopussa julkaisemaa rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmää.

Ympäristön ja rakentamisen laadun puolesta

Joutsenmerkkiä kantavien rakennusten määrä on nelinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana Pohjoismaissa. Hiljattain myönnettiin myös Suomen ensimmäinen omakotitalon Joutsenmerkki ja pientalovalmistajan peruslupa.

Joutsenmerkin kriteereissä korostuvat esimerkiksi energiatehokkuus, hyvä sisäilma, kiertotalous, kemikaalikuormituksen pienentäminen ja rakentamisen korkea laatu. Moni rakennusyritys onkin löytänyt Joutsenmerkistä työkalun sekä ympäristökuormituksen pienentämiseen että rakentamisen laadun ylläpitämiseen.

Tällä viikolla on käynnissä maailmanlaajuinen World Green Building Week -kampanja, joka viestii kestävän rakennetun ympäristön tärkeydestä. Green Building Councilin järjestämän tapahtuman tämän vuoden teema #BuildingLife keskittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.

Kiinnostuitko? Lue TM Rakennusmaailmassa 5/18 ilmestynyt juttu joutsenmerkityn mökin rakentamisesta digilehdestämme.