Rakennusmateriaalien valmistus ja rakennusten käyttö aiheuttavat Suomessa noin kolmasosan kaikista ilmastopäästöistä. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali 2035. Sen saavuttaminen on mahdollista myös rakentamisessa, jos rakentamisen hiilipiikki saadaan leikattua alas.

Hirsitaloteollisuus ry kehittää Tuusulan Rykemntinpuiston tämänvuotisen asuntomessualueen viereen Hiilineutraalia asuinaluetta. My Town! -hankkeen alustavat tulokset kertovat, että hiilipiikki on mahdollista saada alas panostamalla rakentamisessa uusiutuviin materiaaleihin.

My Town! -hankkeessa kehitetään hiilineutraali asuinalue, johon voidaan rakentaa koti noin 250 perheelle. Tämän vuoden lopussa päättyvässä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on laskettu alueen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki yhteensä 13 erityyppisen kohteen avulla.

”Hankkeen tulokset osoittavat, että tiivis kaupunkimainen hiilineutraali rakentaminen on mahdollista jo nykyisillä tekniikoilla ilman, että asukkaiden tarvitsee maksaa asumisestaan nykyistä enemmän tai sitoutua johonkin mistä on ylimääräistä vaivaa”, sanoo projektinjohtaja, Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

”Hiilineutraaliuteen ei päästä energiatehokkuutta lisäämällä, vaan uusiutuvilla ja kierrätettävillä rakennusmateriaaleilla sekä uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä. Rakennusten energiatehokkuuden nostaminen nykyisestä tasosta johtaa usein vain monimutkaisiin ratkaisuihin, jotka kasvattavat rakennusvaiheen hiilipiikkiä ja kustannuksia”, toteaa Romppainen.

Hisiteollisuus tavoittelee viennin kasvua

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleilla energiatehokkuusmääräyksillä rakennettaessa rakennusmateriaalien valmistus ja rakentaminen tuottaa yli puolet asuinrakennuksen elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä jo ennen kuin rakennus on otettu käyttöön.

My Town! -hankkeessa on laskettu, että hirsirakennuksen rakentamisvaiheen hiilipiikki on yli 30 prosenttia pienempi ja ilmastohyödyt yli 6 kertaa paremmat kuin vastaavalla betonitalolla.

Kaavoituksen ja kunnallistekniikan puolesta rakentaminen My Town! -hankkeelle varatulle alueelle on mahdollista 2021 alusta alkaen. Hirsitaloteollisuus tavoittelee hankkeella myös viennin kasvua.