Arkkitehti- ja rakennusarkkitehtuuriopiskelijoille suunnatussa kilpailussa etsittiin ideoita hirsitalon elinkaaren pidentämiseen jopa tuhanteen vuoteen. 

Hirsitaloteollisuus ry:n ja Oulun yliopiston Moderni hirsikaupunki -hankkeen järjestämä Tuhannen vuoden talo hirrestä -ideakilpailu tuotti 16 opiskelijoiden tekemää ehdotusta. Toukokuussa käynnistyneeseen kilpailuun saivat osallistua kaikki suomalaisissa arkkitehti- ja rakennusarkkitehtuurikoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa opiskelevat.

Kilpailun tarkoituksena oli kannustaa opiskelijoita ideoimaan, miten hirsitalon elinkaari voi olla mahdollisimman pitkä, jopa tuhat vuotta.

Korkeatasoinen kilpailu

Kolme parasta ehdotusta palkittiin Tuusulassa 8.11.2019 pidetyssä Hirsitaloteollisuus ry:n Syysseminaarissa.  Jaettujen palkintojen yhteissumma oli 3 500 euroa.
Kolme parasta ehdotusta olivat:

1. Vihne, Joona Heikkilä, Aalto-yliopisto
2. Moduuli ABC, Anna Arpiainen ja Pia Mäklin, Aalto-yliopisto
3. Kelo, Joni Halme, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisäksi järjestäjät lunastivat kaksi kilpailutyötä, Aalto-yliopiston opiskelijoiden Jaakko Viertiön ja Pietari Sulosen työn ”Talo vaan” sekä samoin Aalto-yliopiston  opiskelijoiden Lauri Kärpänojan ja Oskari Lumikarin työn ”Ja tuhanteen”.

Opiskelijat pitivät Tuhannen vuoden talo -kilpailun teemaa kiinnostavana. Se kannusti osallistujia perehtymään hirsirakentamiseen. Kilpailun tavoitteena ollut mahdollisimman pitkä elinkaari kannusti miettimään erityisesti rakennuksen muunneltavuutta, purettavuutta ja siirrettävyyttä. Palkittujen ja lunastettujen töiden tekijöiden kommentteja löydät tästä.

Ideoiden kehittäminen jatkuu

Tuomaristo piti Tuhannen vuoden talo -kilpailuun esitettyjen ideoiden yleistasoa hyvänä, erityisesti palkitut työt olivat korkeatasoisia. Parhaana palkittu kilpailuehdotus Vihne oli hirsirakenteinen kerrostaloratkaisu. Toiseksi sijoittunut Moduuli ABC sekä kolmanneksi tullut Kelo puolestaan edustavat teollisesti tehokkaasti toteutettavaa rakennejärjestelmäratkaisua.

”Kilpailun tavoitteena oli löytää toteuttamiskelpoisia ideoita hirsirakennusten elinkaaren pidentämiseen ja kierrättämiseen. Näin voidaan yhä paremmin hyödyntää hirsirakenteen kykyä sitoa tehokkaasti hiilidioksidia”, toteaa Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

Hirsitaloteollisuus ry aikoo Romppaisen mukaan jatkaa tehtyjen ideoiden työstämistä. Yhdistys on osallistunut sitä varten ympäristöministeriön järjestämään kiertotaloutta koskevaan ideahakuun.

”Ministeriölle jätetyn hankehakemuksen tarkoituksena on työstää esitettyjen ehdotusten pohjalta hirsirakenteiden kierrätettävyyttä ja pitkäikäisyyttä lisääviä rakenne-, elementointi- sekä digitaalisia dokumentointijärjestelmiä.”