Hirsitaloteollisuuden kokonaisliikevaihto nousi vuonna 2017 230 miljoonaan euroon, josta noin kolmannes tuli viennistä. Kasvua edellisvuodesta oli 22 miljoonaa euroa eli yli kymmenen prosenttia. Ala uskoo kasvun jatkuvan.

Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtajan Esko Rintamäen mukaan vuoden 2017 kasvu tuli erityisesti omakotirakentamisesta sekä viennistä. Hirsi vahvisti asemiaan omakotirakentamisessa niin, että jo yli viidesosa omakotitaloista rakennetaan hirrestä.

”Hirsirakentamiseen liittyy paljon hyviä asioita, jotka olemme onnistuneet tuomaan esille ja saamaan siten uutta asiakaskuntaa”, Rintamäki totesi Ähtärissä yhdistyksen kevätseminaarissa.

Käyttö kasvaa julkisissa kohteissa

Hirsirakentamisen näkymät ovat Esko Rintamäen mukaan hyvät. Kasvun mahdollisuuksia on esimerkiksi julkisessa rakentamisessa. Viime vuosina Suomeen on toteutettu hirrestä useita kouluja ja päiväkoteja korvaamaan vanhoja sisäilmaongelmista kärsineitä rakennuksia. Valmistuneista kohteista saaduista hyvistä käyttäjäkokemuksista johtuen kiinnostus hirren käyttöön julkisessa rakentamisessa on lisääntynyt.

Kasvu antaa entistä paremmat mahdollisuudet kehittämiseen. Rintamäki muistutti, että hirsi tarjoaa paljon mahdollisuuksia arkkitehdeille. Hän kannusti kehittämään uusia mallistoja ja rakenteita. Ala aikoo kehittää ratkaisuja myös hirsirakenteisten kerrostalojen toteuttamiseksi. Tavoitteena on myös viennin lisääminen.

Kehitystyössä tavoitellaan sitä, että hirsi sopii kaikille rakennuspaikoille, oltiinpa sitten kaupunkien keskustassa tai niiden ulkopuolella. Suomalainen hirsirakentaminen on alan itsensä mielestä maailman huippua, ja sitä olisi tuotava entistä rohkeammin esille.

Havupuu on antibakteerista

Uusia mahdollisuuksia hirsitaloteollisuudelle tarjoaa viime vuoden lopulla Aalto-yliopistossa valmistunut Tiina Vainio-Kailan väitöskirja, joka toi esille uutta tutkimustietoa männyn ja kuusen terveysvaikutuksista.

Tutkimuksen tulos oli, että puupinnat ja monet puussa olevat yhdisteet ovat antibakteerisia ja että mänty on kuusta hieman antibakteerisempaa. Puusta haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä eli VOC:eilla on tutkimuksen mukaan myönteisiä vaikutuksia. Tutkija toivoo hirsitalojen valmistajien hyödyntävän tietoja.