Hirsitaloteollisuus aloittaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa My Town! -hankkeen.  Hanke tähtää hiilineutraaliin, asukaslähtöiseen rakennuskohteeseen, jonka päärakennusmateriaali on hirsi.

Oulun yliopiston professorin Janne Pihlajaniemen mukaan My Town! -hankkeen tavoitteena on valitulla alueella selvittää asukaskyselyin viihtyisän, turvallisen ja ekologisen asumisen tarpeita käyttäjälähtöisest. Hanke tähtää nykyaikaisen, viihtyisän, yhteisöllisen ja ekologisesti toimivan kaupunginosan suunnittelemiseen.

”Useissa kasvukeskuskaupungeissa on päätetty, että kaupungin toiminta on hiilineutraalia jo vuoteen 2035 mennessä. Energian tuotannon lisäksi nykyinen rakentamistapa tuottaa merkittävän osan kasvukeskuskaupunkien hiilijalanjäljestä. Hirsirakentamisen avulla rakennushankkeissa on mahdollista päästä hiilineutraaliuteen jo nykyisin käytössä olevalla tekniikalla”, kertoo Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

”Kaupunkien on leikattava nykyisen rakentamisen arvoketjun hiilijalanjälkeä – meillä on tarjota tähän ratkaisuja, jotka eivät maksa veronmaksajille mitään ylimääräistä”, toteaa Romppainen.

Hanke on saanut avustuksen ympäristöministeriön Puurakentamisen toimenpideohjelmasta.

Hirsi kiinnostaa myös kaupungissa

Hirren markkinaosuus Suomen pientalomarkkinoilla on kasvanut jo vuosia. Moderni arkkitehtuuri ja uudet tekniset ratkaisut ovat tuoneet hirrelle myös uusia käyttöalueita.

Hirren käytön lisääntyminen näkyy myös julkisessa rakentamisessa. Yhä useampi koulu, päiväkoti ja hoitolaitos tehdään hirrestä. Hirsi soveltuu hyvin myös esimerkiksi toimitilojen ja pienkerrostalojen rakentamiseen. Massiivisen puun kyky tasapainottaa sisäilman kosteustasapainoa on tunnettu jo vuosia.