Hissi on tuoreen kyselytutkimuksen mukaan tärkeä kriteeri suomalaisille asuntoa ostaessa. Uusi hissi lisää asumisen turvallisuutta ja samalla nostaa asunnon arvoa.

Asuntokaupoilla hissi nähdään edelleen merkittävänä etuna asunnon arvon kannalta. Hissivalmistaja Kone teetti kyselytutkimuksen, johon vastsi tuhat suomalaista. Vastaajista jopa 93 % piti hissiä erittäin tärkeänä tai tärkeänä kriteerinä uuden kodin valinnassa.

Tutkimuksesta selviää myös, että yleisesti suomalaisten luottamus hissejä kohtaan on vankkaa eikä hissien turvallisuudesta olla kovinkaan huolissaan. Kyselyyn vastanneista 46 % ei ole lainkaan huolissaan hissien käyttämisestä ja 38 % ei lähes lainkaan huolissaan. Eniten hissien turvallisuus mietitytti suomalaisia Etelä- ja Länsi-Suomessa, jossa 14 prosenttia kertoi olevansa huolissaan hissien turvallisuudesta.

”Tutkimuksen tulokset osoittavat meille, että hissien turvallisuustasoa pidetään Suomessa hyvänä. Vanhoihin hisseihin saattaa kuitenkin liittyä turvallisuuspuutteita, jotka on hyvä tiedostaa. Viime vuosina hissiturvallisuussuositukset ovat muuttuneet ja edellyttävät tänä päivänä yhä tiukempaa turvatasoa, vaikka vanhoilta hisseiltä ei tätä turvatasoa edellytetä. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa 2/3 Suomen hisseistä ei täytä tämän päivän turvallisuussuosituksia”, kertoo KONE Hissit Oy:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jussi Haapkylä.

Hissin ikä suurin huolen aihe

Kun vastaajien piti valita mahdollisia hisseihin liittyviä pelkoja, hissien ikä nousi kyselyssä esille: 58 % vastaajista valitsi vanhojen hissien käyttämisen yhdeksi suurimmista huolista. Huoli ikääntyvistä hisseistä on aiheellinen, sillä Suomessa käytössä olevien hissien keski-ikä on yli 30 vuotta. Hissien yleinen elinkaari on noin 15-20 vuotta. Kone lupaa hisseilleen 25 vuoden elinkaaren.

Hissien ikääntymisestä ja huoltotarpeesta kirjoitimme myös TM Rakennusmaailmassa 11/21.

Yleisin onnettomuustyyppi on hississä kiilautuminen esimerkiksi roska- ja jäteastian, lastenrattaiden tai matkalaukkujen kanssa. Myös edustaseinän epätasaisuudet saattavat aiheuttaa takertumisonnettomuuksia. Tämän tyyppiset vaaratilanteet ovat estettävissä hissikorin ovella.

”Tapauksia, joissa ihmisiä joudutaan pelastamaan hissistä, on vuosittain noin 4 000 ja hissiurakoitsijoiden tietoon tulee joka vuosi noin 500 ’läheltä piti’ -tilannetta. Vakavia tapauksia kirjataan joka vuosi noin 15.”, kertoo Haapkylä.

Vanhan hissin ohella suomalaisten suurin huolenaihe liittyykin hissin jumittumiseen ja jopa 67 % vastaajista nostaakin hissiin jumiin jäämisen yhdeksi suurimmista hissien turvallisuuteen liittyvästä pelosta tai huolesta. Jumiin jäämisen pelko lienee iskostunut monelle kokemuksen kautta: tutkimukseen vastanneista 26 % sanoo ikimuistoisimmaksi hissikokemuksekseen hissin jumittumisen tai hissivian.

”Nykyaikaiset hissit ovat erittäin turvallisia, mutta vanhojen hissien kohdalla yllätyksiä voi käydä. Vanhoista hisseistä haastavia tekevät esimerkiksi kääntöovet, liikkuva etuseinä, varaosasaatavuus vanhoihin laitteisiin, hälytysyhteyden puuttuminen päivystävään keskukseen ja hissin huono pysähtymistarkkuus. Onneksi hissin vikaantumista voi välttää ennakoivan kunnossapidon avulla tai korvaamalla vanha hissi uudella, nykyaikaisella hissillä. Erityisesti taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden kannattaakin säännöllisesti arvioida vanhemmissa yhtiöissä hissien uusimistarpeen ja varautua siihen korjaussuunnitelmissaan ja budjettiarvioissaan”, kertoo Haapkylä.