Hissin jälkiasentaminen taloyhtiöön nostaa asunnon arvoa keskimäärin kaksi ja paikallisesti jopa kuusi prosenttia. Samalla asunnon myyntiaika lyhenee.

Tuoreessa pro gradu -tutkimuksessa käytettiin aineistona noin 550 000 Kiinteistövälitysalan Keskusliiton (KVKL) tilastoimaa asuntokauppaa vanhoista kerrostaloista vuosilta 2000–2018. Noin puolet kaikista Suomen kerrostaloista on hissittömiä, ja joka viides asukas hissittömässä kerrostalossa on yli 65-vuotias.

Hissittömiä kerrostaloja rakennettiin Suomeen etenkin 1960- ja 70-luvuilla, ja valtaosa Suomen yli 18 000 hissittömästä kerrostalosta on kolmi- tai nelikerroksisia.

Nyt hissejä tehdään vuosittain jälkiasennuksen noin 100-200 taloon, ja hissiremontin kustannuksiin myönnetään valtionavustusta. Taloyhtiö maksaakin tyypillisesti hissin jälkiasennuskustannuksista vain noin puolet.

”ARA:n myöntämän 45 prosentin hissiavustuksen lisäksi useat kaupungit myöntävät maksimissaan 20 prosentin avustuksen hissin jälkiasennukselle hissittömään taloon. Parhaassa tapauksessa taloyhtiölle jää siis maksettavaa vain 35 prosenttia hankkeen kustannuksista”, kommentoi Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen (ARA) ylitarkastaja Suvi Apell.

Hissi voi pidentää kotona asumista

Esa Immosen kesäkuussa 2020 Aalto yliopistossa hyväksytty pro gradu -tutkielma ”Lift Installation and Housing Prices” mukaan tulokset pienentävät riskiä tukipolitiikan hyväksikäytölle, koska kiinteistön arvonnousu ei todennäköisesti ylitä hissin asentamisen kustannuksia. Näin ollen tukipolitiikka näyttäisi olevan myös yhteiskunnan edun mukaista, sillä asukkaiden täytyy kokea myös merkittävää käyttöarvoa hissin asentamisesta.

”Väestön ikääntyessä hissitalojen asunnoille on ymmärrettävästi enemmän kysyntää. Tutkimusta hissin vaikutuksesta asunnon arvoon ei kuitenkaan ole meillä aiemmin ollut. Tämä on erinomainen esimerkki Keskusliiton keräämän asuntokauppadatan jalostamisesta tiedoksi, joka tuo hyötyjä kaikille ja lisää asuntokaupan läpinäkyvyyttä”, kommentoi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.

Hissi voi pidentää iäkkäiden mahdollisuutta asua omassa kodissaan jopa 7–8 vuodella. Suomessa 91 000 yli 65-vuotiasta asuu hissittömässä kerrostalossa, ja yli 65-vuotiaiden suomalaisten määrä tulee kasvamaan lähes 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöministeriö asetti vuonna 2013 tavoitteekseen asennuttaa vuosittain noin 500 jälkiasennushissiä vuoteen 2030 mennessä.