Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Hoas alkaa toteuttaa peruskorjauksia allianssimallilla. Samalla säätiö kehittää putkiremontteihin uuden korjausrakentamisen konseptin, joka on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2019. Asukkaille malli merkitsee nopeampaa remonttia ja virheetöntä lopputulosta.

Päätös allianssin muodostamisesta syntyi, kun Hoas halusi parantaa peruskorjausten laatua ja vauhdittaa remonttien läpimenoaikoja.

”Ennen kilpailutimme jokaisen korjaushankkeen erikseen. Kun tekijät vaihtuvat, on aikaisemmin opittua vaikeaa tuoda käytäntöön uusien hankkeiden kohdalla. Nyt tarkoituksena on löytää täysin uusia korjausrakentamisen tapoja, joiden kehittämiseen kaikki osapuolet sitoutuvat”, kertoo Hoasin rakennuttajapäällikkö Laura Pääkkönen.

Hoas on tiettävästi ensimmäinen alan toimija, joka alkaa hyödyntää allianssia perusparannuksissa. Säätiön allianssi on myös ensimmäinen, jonka rahoittamisessa ARA on mukana.

Tavoitteena nolla virhettä

Allianssin muodostavat Hoasin kanssa Renevo Oy ja United Founders Oy. Ryhmä suunnittelee yhdessä uuden peruskorjauskonseptin, joka on monistettavissa hankkeesta ja kohteesta toiseen. Konseptikehitys jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Allianssiryhmän jäsenet uskovat, että yhteistyömalli auttaa väistämään monet rakentamisen sudenkuopat.

”Vastuu virheistä on koko allianssin: jos työmaalla ilmenee puutteita, pääsemme keskustelemaan suoraan siitä, miten ne korjataan – ei siitä, kenen vastuulla korjaaminen on”, kertoo United Foundersin Head of Project Management Sami Koskela.

”Myös uuden kehittäminen käy ketterämmin. Kun samat tekijät ovat mukana hankkeen kaikissa vaiheissa, on työmaalta saadut opit helppo tuoda osaksi koko konseptia. Parempien toimintatapojen kehittämiseen myös kannustetaan”, jatkaa Renevon toimitusjohtaja Arttu Liukku.

Allianssilla on tarkoitus toteuttaa viiden kohteen perusparannukset vuoteen 2021 mennessä. Korjattavaa on yhteensä 310 asuntoa ja 16 000 kerrosneliötä. Ensimmäisen peruskorjattavan kohteen suunnittelu käynnistyy vuoden 2019 alkupuolella.

Hoasilla on noin 9 800 asuntoa, joista noin viidesosalla on edessään iso peruskorjaus seuraavan viiden vuoden aikana.Säätiö peruskorjaa vuosittain noin 500 asuntoa.

Valtaosa Suomen asuntokannasta on tulossa putkiremontti-ikään seuraavan 10–20 vuoden aikana. Iso peruskorjaus on suuri investointi taloyhtiöiden osakkaille, mutta myös vuokra-asuntoja tarjoaville toimijoille.

Tietoa allianssista

  • Hoas on 14.9. solminut sopimuksen allianssin muodostamisesta Renevo Oy:n ja United Founders Oy:n kanssa.
  • United Founders Oy:n suunnittelijaryhmän muodostavat UPJ Helsinki Oy, VisioPlan Talotekniikka Oy, VisioPlan Sähkö Oy, Laitila Arkkitehdit Oy Helsinki ja Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy
  • Renevon toteuttajaryhmän muodostavat Renevo Oy, Krs-Putki Oy ja Takuusähkö Oy
  • Hanke toteutetaan Aran avustuksia hyödyntämällä.