Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa laajan vesihuoltoverkoston saneeraushankkeen uudella toimintamallilla ja tarjotaan kiinteistöomistajille mahdollisuutta omien tonttijohtojen saneeraukseen samaan aikaan.

Helsingin Pitäjänmäki-Marttilan alueella aloitettava saneeraustyö koskee runkovesijohtoja, runkojätevesiviemäreitä ja runkohulevesiviemäreitä.  Samalla saneerataan kaikki yli 20 vuotta vanhat kiinteistöjen tonttivesijohdot ja -viemärit runkoverkosta kiinteistön rajalle asti. Työ on suunnitteluvaiheessa, alueella tehdään parhaillaan muun muassa maaperätutkimuksia. Varsinainen rakennusaika ajoittuu vuosille 2021–2024.

HSY testaa saneeraushankkeessa uutta toimintamallia, jossa tavoitteena on saada kerralla koko alueen vesihuolto kuntoon. Asukkaille ja kiinteistönomistajille tarjotaan hyötyä omien tonttijohtojen saneerauksesta samaan aikaan.

”Vuotavat tonttivesijohdot ja -viemärit ovat riski kiinteistöomistajalle ja ne tuottavat harmia myös HSY:lle. Kannustamme kiinteistöjen omistajia saneeraamaan samalla tontilla sijaitsevat putkensa. Olemme kehittäneet tähän rahalliset kannustimet, jotka alentavat saneerauksen kustannuksia huomattavasti”, toimitusjohtaja Raimo Inkinen kertoo.

Taustalla alueella olleet toimintahäiriöt ja vedenlaatuongelmat

Tonttivesijohtojen ja tonttiviemäreiden käyttöikä on yleensä 40–50 vuotta käytettyjen materiaalien, rakennustavan ja maaperän mukaan. Saneerattavan alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu pääosin 1950–1970-luvuilla.

HSY:llä on alueella vesijohtoa noin 11 kilometriä sekä jätevesi- ja hulevesiverkostoa kumpaakin noin 10 kilometriä. Vesihuoltoverkostossa on esiintynyt toimintahäiriöitä, vikoja ja vedenlaatuongelmia.

Vesihuollon asiakasliittymiä alueella on noin 350. HSY:n arvion mukaan kiinteistöjen tonttivesijohdot ja -viemärit ovat samalta ajalta kuin runkoverkosto. Myös kiinteistöissä on ollut vastaavia putkivikoja ja toimintahäiriöitä.

HSY kilpailuttaa vesihuollon urakoitsijan siten, että kiinteistönomistaja voi tilata ja teettää oman tonttivesijohdon ja -viemäreiden saneerauksen edullisesti HSY:n saneeraustyön yhteydessä.

”Saneeraamme kaikki yli 20 vuotta vanhat tonttijohdot joka tapauksessa kiinteistön rajalle asti. Tästä syntyvä kustannus omistajalle on enimmillään 4 000 euroa riippuen putkien iästä. Omistaja saa tämän työn ilmaiseksi, jos hän saneeraa omat tonttijohtonsa kiinteistön rajalta rakennukselle urakan yhteydessä”, vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fredkertoo.