Työturvallisuus on noussut entistä tärkeämmäksi asiaksi rakennustyömailla. Kun projektin eteneminen on monen ja erilaisen tekijän palapeli, tilaajan ja rakennuttajan tulee tietää vastuut ja velvoitteet. Vakava tapaturma voi aiheuttaa henkilölle pysyvän vamman tai pahimmassa tapauksessa jopa hengenmenetyksen.

Rakennusalalla käytetään paljon telineitä, tikkaita, työtasoja ja pukkeja. Valtioneuvoston asetus 205/2009määrittelee rakennustyön turvallisuutta. Ammattilaiset tuntevat sen ja omakotitalon rakentajienkin tulisi se tietää.

”Nojatikkaan käyttäjä työskentelee omalla vastuullaan. Esimerkiksi rännejä puhdistavan omakotiasukkaan tai maalaustöitä huoneistossa tekevän tulee huomioida myös turvallisuusnäkökohdat. Korkealle kiivettäessä tulisi käyttää turvavaljaita, tikkaista täytyisi löytyä alatukipalkit ja telineet pitäisi asentaa tukevasti paikoilleen”, Pasi Nylander Starkilta sanoo.

Rakennusliikkeillä on turvallisuusasioille määritelty henkilö. Hän tuntee työtavat, tuotteet ja kuinka niitä tulee käyttää. Hänen myös pitää puuttua laiminlyönteihin ja korjata asiat. Aluehallintovirasto eli avi ja sen tarkastajat valvovat ammattirakentajien toimintaa. Heidän resurssit eivät kuitenkaan riitä yksittäisen omakotityömaan tekemisiin.

Valitse aina turvallisin apuväline

Työhön pitää aina valita siihen parhaiten soveltuva apuväline eikä työssä saa hosua. Esimerkiksi telineitä pystytettäessä täytyy olla huolellinen ja tikkaiden käytössä ottaa turvallisuusnäkökohdat tosissaan. Telineet tulee pystyttää tukevaksi ja muun muassa lukita pyörät. Tasotikkaiksi kannattaa valita sellainen, jossa on metallirajoittimet estämässä tikkaiden kaatumista.

”Valitse paras ja turvallisin tuote työtehtävän mukaan. Apuvälineiden käyttöönotossa pitää olla huolellinen riippumatta onko kyseessä pukki, tikas tai työteline. Tikkailta ei saa esimerkiksi kurotella”, Suomi-Tikkaan toimitusjohtaja Samuel Peltonen muistuttaa.

 

Turvallisuusasetus ja standardit

Tikkaiden ja telineiden käyttöä sekä turvallisuutta säätelevät maassamme erilaiset lait, säädökset ja tuotteissa huomioidaan myös eurooppalaisia standardeja. Tärkeimmät ohjeet löytyvät työturvallisuuslaista 738/2002, valtioneuvoston asetuksesta 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksestä 156/1998 työtelineiden suojarakenteista.

Tuotteissa viitataan myös eurooppalaisiin standardeihin kuten SFS-EN 131/tikkaat ja SFS-EN 14396/kulkuaukkojen kiinteät portaat. Tikkaiden standardia ei ole harmonisoitu. Isot rakennusliikkeet ovat julkaisseet omia turvallisuusnormejaan tavoitteena mahdollisimman turvallinen ja vähän tapaturmia sisältävä rakennustyömaa. Työturvallisuuskeskus on ohjeistanut tikkaiden käyttöä teollisuudessa.

Tikkaiden valmistajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat tuotteiden turvallisuudesta ja myös siitä, että niissä ovat tarvittavat käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät. Turvallisuuden kannalta olennaisia asioita tikkaissa ovat Tukesin mukaan käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä, tikkaissa käytetty materiaali, profiilin vahvuus, tikkaan saranointi ja rakenteen käyttövakaus.

Turvatekniikan keskus Tukes vaatii, että tuotteista löytyy tiedot tikastyypistä, valmistusvuosi ja sarjanumero, tikkaan suurin kokonaiskuorma sekä tikkaiden kokonaispaino. A-tikkaiden ja monitoimitikkaiden käyttöohjeista pitää käydä ilmi toimenpiteet ennen tikkaiden käyttöönottoa, neuvot tikkaiden asentamiseen ja pystytykseen sekä ohjeet tikkaiden käytöstä.

Lue lisää työturvallisuudesta TM Rakennusmaailman artikkelista lehdessä 7/17.