Taloyhtiön hallituksen jäsenet käyttävät Kiinteistöliiton mukaan keskimäärin neljä tuntia kuukaudessa hallitustyöskentelyyn. Puheenjohtajan työmäärä on runsaat neljä ja jäsenten noin kolme tuntia.

Tavallinen hallituksen kokoontumistahti on kolmesta neljään kertaa vuodessa. Useammin kokoontuu neljäsosa kyselyyn vastanneista. Joka viides taloyhtiö selviää yhdellä tai kahdella hallituksen kokouksella. Kerrostaloyhtiöiden hallitukset kokoontuvat useammin kuin rivitaloyhtiöt ja pienet taloyhtiöt. Pääkaupunkiseudulla hallitukset kokoontuvat kerran useammin kuin muualla maassa.

”Jos asiat on hyvin organisoitu ja johdettu, eikä taloyhtiössä ole isoja projekteja menossa, lyhyet kokoukset voivat hyvin riittää”, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero arvioi.

Kokoukset kestävät yleisimmin kaksi tuntia. Kokousten lisäksi suurin osa vastaajista kertoi käyttävänsä hallitustyöhön yhdestä kahteen tuntia kuukaudessa. Keskimäärin kokouksiin ja hallitustyöhön käytettiin kolme ja puoli tuntia aikaa. Kyselyyn vastanneista useampi kuin yhdeksän kymmenestä piti kokousmäärää sopivana, ja yhtä moni kertoi osallistuvansa kaikkiin kokouksiin.

Kiinnostus yhteisiin asioihin

Kiinnostus taloyhtiön asioihin ja huoli yhteisestä omaisuudesta ovat tärkeimpiä syitä toimia taloyhtiön hallituksessa. Kyselyn vastaajista yli puolet mainitsi nämä syyt perusteluiksi osallistumiselle. Joka kolmas vastaaja mainitsi syyksi halun vaikuttaa asioihin. Lähes joka kolmas halusi hyödyntää osaamistaan, ja joka viides kertoi lähteneensä mukaan muiden kannustamana.

Hallitusten keskikoko on tavallisesti neljä jäsentä. Kerrostaloissa ja suuremmissa taloyhtiöissä hallitusten keskikoko on jonkin verran suurempi kuin rivitaloyhtiöissä ja alle kymmenen huoneiston yhtiöissä. Keskimääräisellä hallituksen jäsenellä on runsaan kymmenen vuoden hallituskokemus taloyhtiöissä.

Hallituspaikoista ei yleensä äänestetä

Taloyhtiöiden hallitukset valitaan lähes aina yksimielisesti. Kyselyn mukaan vain kuudessa prosentissa vastanneista taloyhtiöistä oli äänestetty hallituksen jäsenistä. Hieman yli puolessa vastanneita taloyhtiöitä hallituksen valintaa ei valmisteltu etukäteen ennen yhtiökokousta.

”Hallitus ja isännöitsijä voisivat ennen yhtiökokousta vähintään aktivoida osakkaita selvittelemään keskenään hallituksen jäsenehdokkaita. Myös erityinen nimitystyöryhmä olisi käyttökelpoinen menetelmä valmistella hallitusnimityksiä taloyhtiöissä”, Jukka Kero toteaa.

Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksille tehtyyn kyselyyn vastasi 3142 hallituksen puheenjohtajaa ja 856 hallituksen jäsentä eri puolilta maata. Muita vastaajia oli 25. Kysely toteutettiin maaliskuussa nettikyselynä.