huoltokirja

Pientalon huoltokirja voi olla vaikkapa ruutuvihkoon tai mappiin koottu asunnon käyttö- ja huoltotieto. Tärkeintä on, että oleellinen tieto löytyy, kun sitä tarvitaan. Kun kiinteistöä hoidetaan suunnitelmallisesti, sen arvo säilyy, ja vältytään ennakoimattomilta hätäkorjauksilta. Kun myy tai vuokraa talonsa, huolellisesti täytetty huoltokirja todistaa huolenpidosta.

Pientalot ovat yksilöllisiä, ja varsinkin tekninen varustelu vaihtelee suuresti. Rintamamiestalo on selvästi yksinkertaisempi kuin matalaenergiatalo. Huoltokirja kuitenkin yhdistää mummonmökkiä ja älytaloa. Huoltokirja ohjaa talon käyttöön ja pistää pohtimaan omia kulutustottumuksia.

Pientalon huoltokirjan laatimiseen ei tarvita konsultteja vaan maalaisjärkeä. Riittävät ja pääosin selvät ohjeet löytyvät ympäristöministeriön sivuilta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistui vuonna 2000. Tuosta vuodesta alkaen uudisrakentamiseen ja luvanvaraiseen korjausrakentamiseen on vaadittu käyttö- ja huolto-ohjetta eli huoltokirjaa. Rakennuttaja laatii huoltokirjan ja kunnan rakennusvalvonta tarkistaa rakentamishankkeessa sen olemassaolon.

Ympäristöministeriö suosittaa käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista myös vuotta 2000 vanhempiin rakennuksiin, sillä se edistää suunnitelmallista ylläpitoa. Myös vapaa-ajan asumuksiin se on tervetullut.

Huoltokirja on asiakirjakokonaisuus, josta saa tarvittavan ohjeistuksen rakennuksen käyttöön. Ohjeistus sisältää muun muassa rakentamisen ja korjaamisen hankeasiakirjat sekä laitteiden ja materiaalien dokumentoinnin. Huoltokirja palvelee kiinteistön ylläpitoa, ja siihen kootaan tarpeelliset tiedot kiinteistöstä ja sen hoidosta.

Huoltokirjaa aletaan täyttää rakentamisaikana. Silloin siihen kootaan tiedot käytetyistä materiaaleista, niiden paikallistamistiedot ja kauppanimikkeet. Kannattaa säilyttää materiaalien tuote-esitteet, niihin on helppo kirjata tarpeelliset lisätiedot.

Huoltokirjaa käytetään koko rakennuksen elinkaaren ajan. Huolellinen kirjaa siihen sähkön, veden ja lämmityksen kulutukset kuukausittain. Huollot ja korjaukset sekä muut olennaiset tapahtumat näkyvät päiväkirjasta.

Jos hankkii internetissä käytettävän huoltokirjan, siihen kannattaa linkittää laitevalmistajien sivut, joilta toivottavasti löytyvät käyttö- ja huolto-ohjeet. Varovainen tulostaa ohjeet joidenkin vuosien välein, sillä laite tai yritys saattaa hävitä markkinoilta.

Huoltokirjan ensimmäinen täyttökerta on työläin. Sen jälkeen täytetään vuosittain lähinnä vain huoltokalenteria ja korjauspäiväkirjaa – näiden nimien sijaan huolto- ja korjausdokumentointeja saa kutsua miksi haluaa, kunhan ymmärtää asian.

On hyvä tietää myös rakenteiden sekä yleisimpien järjestelmien ja laitteiden keskimääräiset tekniset käyttöiät sekä tarkastus- ja huoltovälit. Niistä voi ennakoida kunnostus- ja uusimistarpeet.

Lue aiheesta tarkemmin ja lisää TM Rakennusmaailman numerosta 4/11, joka ilmestyi 27.4.