Korvausilmasuodatin ei ole säästämisen paikka. Laatuun kannattaa panostaa, todistaa VTT:n tekemä testaus.

VTT testasi viisi markkinoilla olevaa korvausilmaventtiilien suodatinta. Niistä selvitettiin uusien suodattimien aiheuttama painehäviö ja suodattimien hiukkaserotusaste. Erotusaste kertoo, minkä verran suodatin kýkenee tietynkokoisista hiukkasista suodattamaan.

Mittauksissa hyödynnettiin suodatinstandardin SFS-EN ISO 29463-5:2018 (High-efficiency filters and filter media for removing particles in air – Part 5: Test method for filter elements) mittausmenetelmää. Testihiukkasina käytettiin DEHS (di-etyyliheksyyli-sebakaatti) -partikkeleita. Tutkittavan materiaalin hiukkaserotusaste määritettiin nestemäisillä DEHS (di-ethyl-hexyl-sebacate) -hiukkasilla. Hiukkaskokoluokittainen erotusaste määritettiin alueelta 0,1–2 µm mittaamalla testihiukkasten pitoisuus vuorotellen ennen suodatinta ja suodattimen jälkeen. Tutkittavan korvausilmasuodattimen läpaisevä ilmavirta oli 7 dm3/s.

Testissä olivat mukana Terveysilman Filtrete VS-100 vaihtosuodatin, Suodatinkeskuksen suodatin Velco-VT100 korvausilmaventtiiliin, Wekkisuodatin Oy:n Velco-VS100 -tarvikesuodatin, Filtekno Oy:n Velco-VS 100 suodatinpakkaus ja Vilpe Oy:n Vilpe Wive, Vilpe no. 380022.

Korvausilmasuodattimista löytyi eroja

Painehäviöissä erot eivät olleet järisyttävän suuria – eniten häviötä tapahtui Wivessä 11,2 pascalia ja vähiten Filtekno Oy:n suodattimissa 9,4 pascalia.

Pienimmistä 0,1 mikrometrin hiukkasista mikään suodatin ei erottele yli kymmentä prosenttia, suureksi laskettavista kahden mikrometrin hiukkasista kaikki Vilpen suodatinta lukuun ottamatta erottelevat 90 % tai enemmän. Vilpen suodatin ei tämän tutkimuksen mukaan erottele mitään, korkeintaan noin oravan kokoiset hiukkaset (sanavalinta toimituksen) tarttuvat suodattimeen. Parhaiten toimii Terveysilman suodatin, joka erottelee esimerkiksi 0,4 mikrometrin hiukkasia noin 70 % tarkkuudella. Seuraavaksi parhaat suodattimet pääsevät noin 50 % erotusasteeseen.

Erotusaste mitattiin EN779:2012 -standardin mukaan aiemmin vain yhdessä hiukkas­koossa (0,4 μm), nyt ISO 16890 -standardin mukaan kolmessa kokoluokassa: erotusaste ePM1 (kokoluokka 0,3–1 μm), erotusaste ePM2,5 (kokoluokka 0,3–2,5 μm) ja erotusaste ePM10 (kokoluokka 0,3–10 μm).

Korvausilmasuodatin kannattaa vaihtaa säännöllisesti

”Korvausilmasuodattimissakin kannattaa siis panostaa laatuun ja vaatia tutkimustuloksia oman sisäilmansa laadun varmistamiseksi, kuten toimitaan ilmanvaihtokoneissa käytettävien tuloilmasuodattimien kanssa”, sanoo tutkimuksen tehnyt tutkija Inga Mattila.

Suodattimia kannattaa vaihtaa useammin erityisesti silloin, kun asunnossa on kotieläimiä, halutaan minimoida allergiariskit ja asunto sijaitsee runsasliikenteisten katujen tai teollisuusalueiden läheisyydessä. Silminnähden likaiset suodattimet on aina vaihdettava viipymättä.

Suodattimia pitäisi kuitenkin vaihtaa vähintään kerran kaksi vuodessa, jotta tukkeutunut suodatin ei estä riittävää määrää puhdasta korvausilmaa virtaamasta ja haju ja mikrobikasvusto eivät aiheuttaisi ongelmia.

Tutkimuksen oli teettänyt Terveysilma Oy.

Lue lisää:

Ilmanvaihdon merkitys talolle näkyy syksyllä

Asenna itse: Korvausilmavanettiili tehostaa vanhan talon ilmanvaihtoa

(Juttua päivitetty 10.12. 2021 lisäämällä ”toimituksen sanavalinta” ja tutkimuksen teettäjä.)