Huono sisäilman laatu paljastaa yleensä sen, että rakennuksessa on ongelmia. Sisäilmaongelmien syyt löytyvät tyypillisesti rakenteista tai ilmanvaihdosta.

Huono sisäilma on talon oire jostakin vakavasta. Tämän takia asiaa täytyy tutkia syvemmin ja arvioida rakennukseen kohdistuvia sisäilman laatuun vaikuttavia riskejä. Riskiarvion perusteella tehtävissä tutkimuksissa yleensä avataan rakenteita ja kerätään näytteitä ilman lisäksi myös rakennuksen pinnoilta ja materiaaleista. Näytteet tutkitaan laboratorioanalyysein.

Usein ongelman selvittäminen vaatii rakennuksen tutkimista kokonaisvaltaisesti, sillä sisäilmaongelmien aiheuttajia voi olla useita. Rakenteisiin syntyneet vauriot voivat vaikuttaa laaja-alaisesti sisäilman laatuun.

”On tärkeää, että tutkimuksissa selvitetään sisäilmaongelmien syyt ja laajuus, jotta voidaan tehdä riittävät korjaukset ongelmien poistamiseksi,” toteaa Raksystems Insinööritoimisto Oy:n osastopäällikkö Elina Saukko.

Oireet vaihtelevat

Jos kodissa on poikkeava haju tai näkyvä kosteusvauriojälki, voivat ne kieliä sisäilmaongelmasta. Ongelma huomataan yleensä käyttäjien havaintojen tai oireilun perusteella. Esimerkiksi hengitysvaikeuksien tai tukkoisen nenän koetaan usein johtuvan huonosta sisäilmasta. Oireet oireet voivat olla kuitenkin hyvin samanlaisia eri sisäilmassa esiintyvien epäpuhtauksien välillä. Pelkkien oireiden perusteella on mahdotonta tietää, mitkä sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät aiheuttavat oireilua.

Ihmiset reagoivat epäpuhtauksiin yksilöllisesti, jolloin oireet ja niiden voimakkuus voivat vaihdella. Tästä syystä muun muassa sisäilman mikrobimittauksiin ei ole käytössä terveysperusteisia raja-arvoja.

Monitahoinen prosessi

Koska sisäilmaongelmat ovat välillä vaikeasti selvitettäviä, neuvoo Raksystems tekemään pohjatyön kunnolla. Tarvekartoituksen avulla saadaan selville rakenteiden ja talotekniikan kunto silmämääräisesti sekä arvioidaan eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta. Tästä päästään etenemään toimenpide- ja jatkotutkimussuosituksiin. Huolellisella alkuselvityksellä säästetään aikaa ja kustannuksia.

”Sisäilmaongelmat, niiden tutkiminen ja syiden etsiminen vaativat asiantuntijalta niin rakennustekniikan, -fysiikan kuin sisäilmaston olosuhteiden ja terveysvaikutustenkin hallitsemista. Lisäksi tulee tuntea erilaiset tutkimusmenetelmät ja niiden soveltuvuus tutkittavaan rakennukseen”, kertoo Elina Saukko.

Lue lisää:

Haju paljasti: 1970-luvun rivitalon valesokkelissa piili rakennevaurio

Näin parannat saunan ilmanvaihtoa

Unohda huono sisäilma: Näin saat ilman vaihtumaan kotona

Väärä maali voi huonontaa puutalon sisäilmaa