Moni on ehtinyt remontoida asuntonsa kylpyhuoneen, kun taloyhtiö ilmoittaa tulevasta putkiremontista. Yllättävän usein remontti voidaan joko osin tai kokonaan hyödyntää osana taloyhtiön urakkaa.

Hiljattain tehnyt kylpyhuoneremontin uhkaa mennä uusiksi taloyhtiön putkiremontin vuoksi. Miten jo tehdyn remontin voisi hyödyntää?

”Osakkaat tekevät paljon remontteja ja yllättävän usein nämä voidaan joko osin tai kokonaan hyödyntää osana yhtiön urakkaa. Tähän liittyvät hyvittämisen käytännöt ovat kuitenkin olleet hukassa eikä lainsäädännöstä tai aiemmasta oikeuskirjallisuudesta ole ollut asian suhteen erityistä apua”, toteaa lakimies, VT Joachim Lindholm. Hän on yhtenä kirjoittajana Kiinteistöalan Kustannus Oy:n tuoreessa Osakkaan hyvittäminen – vastikealennuksen laskentaopas -kirjassa. Kirja pyrkii selventämään hyvittämisen käänteitä ja edesauttamaan niiden vakiintumista taloyhtiöissä.

Aktiivisuutta tarvitaan

Taloyhtiöllä ei ole lakisääteistä velvoitetta selvittää eri huoneistojen aikaisempia remontteja, joten hyvityksen saadakseen osakkaan on itse oltava aktiivinen. Taloyhtiöiden johdon olisi kuitenkin hyvä muistuttaa osakkaita hyvitysmahdollisuudesta, koska hyvitykseen oikeuttavasta osakkaan remontista hyötyy koko taloyhtiö.

Mikä tahansa remontti ei sellaisenaan ole hyvityskelpoinen, vaan sen on täytettävä neljä perusehtoa. Remontin työn on oltava yhtiön hyödynnettävissä, työstä on synnyttävä yhtiölle säästöä, aiempi työ on oltava toteutettu yhtiön ulkopuolisilla varoilla ja työn on oltava sama kuin minkä yhtiö aikoo toteuttaa.

Osakkaan on siis pystyttävä näyttämään toteen, miten remontti on tehty. Remontin on oltavat tehty ja valvottu asianmukaisesti. Omasta remontista on siis syytä tehdä ja säilyttää kaikki mahdolliset todisteeksi kelpaavat dokumentit.

Remontin on myös tekniseltä tasoltaan vastattava taloyhtiön remonttia, jolloin uudelle työlle ei ole tarvetta. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten tehty kylpyhuoneremontti voi olla nykyvaatimuksiin nähden jo vanhentunut.

Esimerkiksi parvekkeensa lasittanut osakas ei voi vaatia hyvitystä taloyhtiön putkiremontissa, sillä hyvitettävän työn on oltava samanlainen – tässä tapauksessa esimerkiksi kylpyhuoneremontti viemäri- ja käyttövesiputkineen – kuin toteutettava remontti tai toteutettavan remontin osa.