Asuntomessujen ja Rambollin teettämässä kyselyssä selvitettiin kaupunkiasumiseen ja yhteisöllisyyteen liittyviä teemoja. Osana asumisen tyytyväisyyden tutkimusta toteutettuun kyselyyn vastasi lähes 1000 suomalaista eri ikäryhmistä.

Kyselyyn vastanneiden mukaan hyvä kaupunkiympäristö on vilkas kaupan, kulttuurin ja palvelujen keskittymä. Enemmistö vastaajista arvosti viihtyisän kaupunkiympäristön tärkeimpinä elementteinä hyviä kaupan palveluita, monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä tapahtuma- ja ohjelmatarjontaa.

Kyselyyn vastanneiden toiveet toteutuivat heidän omalla asuinpaikallaan erityisesti monipuolisten liikuntamahdollisuuksien, hyvien kaupan palvelujenn sekä tuttujen säännöllisen tapaamismahdollisuuden osalta. Oman asuinpaikkakunnan yleinen ilmapiiri oli 58 % mielestä hyvä.

Nuoret eivät kysy apua naapureilta

Kyselyn tulosten mukaan nuorimmilla suomalaisilla (alle 35 vuotta) on vähiten myönteinen suhde naapureihinsa. Heistä vain alle kolmasosa (28 %) arvioi saavansa naapurilta apua sitä tarvittaessa.

”Tuloksissa on nähtävissä paljon kehittämisen varaa yhteisöllisyydessä. Nuorempi sukupolvi muodostaa yhteisöjä verkossa sekä sosiaalisen median kanavissa, mikä saattaa heijastua siihen, että perinteisempi vuorovaikutus esimerkiksi naapureiden kanssa ei nouse esille”, kertoo Ramboll Finlandin digitaalisten palveluiden ja innovoinnin palvelupäällikkö Aino Mensonen.

”Suomalaiset ovat Euroopan kärkitasoa tyytyväisyydessä asuinalueisiin, asuntoihin, asumisen turvallisuuteen ja asuntohintojen kohtuullisuuteen. Tyytyväisyydessä asuinilmapiiriin – ihmisten vuorovaikutukseen asuinalueilla on kuitenkin rajusti petrattavaa”, kommentoi Asuntomessujen kehitys- ja tutkimuspäällikkö Kari Tervonen.