Rengaskaivon kunnosta on hyvä pitää huolta ja tehdä sille huolto neljän-viiden vuoden välein. 

Suomessa talousvetensä kaivosta ottaa noin 300 000 kotitaloutta ja saman verran kesäasuntoja. Tarkka talousvesikaivojen lukumäärä ei ole tiedossa. Rengaskaivon määrän arvioidaan olevan noin 450 000 ja porakaivojen noin 250 000. Vuosittain talousvesikaivoja rakennetaan 5 000–10 000 lisää – arviolta puolet niistä on rengas- ja puolet porakaivoja.

Porakaivoja porataan toki myös energiakaivoiksi. Ne eivät sisälly näihin lukuihin.

Suomen ympäristökeskuksessa työskentelevä johtava hydrogeologi Ritva Britschgi muistuttaa, että kaivo heijastaa aina ympäristönsä maa- ja kallioperää. Tietyillä alueilla porakaivovesissä fluoridin, arseenin tai radonin ohjearvot voivat ylittyä. Rengaskaivon vedestä kannattaa tutkia erityisesti rauta- ja mangaanipitoisuudet. Mikrobiologiset laatuongelmat johtuvat yleensä kaivon rakenteesta. Kaivoon pääsee valumaan pinta- ja sulamisvesiä.

”Kaivon lähellä ei tietenkään pidä tehdä mitään sellaista, mikä voisi pilata kaivoveden laatua eikä säilyttää vaarallisia aineita, jotka voisivat maaperään vahingossa päädyttyään vaarantaa kaivoveden laatua, kuten maaleja, liuottimia tai öljytuotteita sisältäviä säilötä”, Ritva Britschgi painottaa.

Kurkista rengaskaivoon

Hyvästä kaivosta on syytä pitää myös hyvin huolta.

”Jos rengaskaivon rakenne ei ole suljettu, sinne kannattaa aina silloin tällöin kurkistaa ja varmistaa, että saumaukset ovat pitäviä. Jos kaivon renkaiden väleistä näkyy valuvan kosteita juonteita, kertoo se, että kaivoon pääsee valumaan pintavesiä. Hyvään kaivoon vesi tulee aina pohjan kautta”, Ritva Britschgi huomauttaa.

”Kaivon renkaita ei saa tiivistää millä tahansa laastilla tai pikabetonilla. Myrkyttömiä tiivisteaineita talousvesikohteisiin on saatavana useita merkkejä.”

Rengaskaivon tarkistamisen yhteydessä on hyvä samalla varmistaa, että kansirakenne on sekä lapsiturvallinen, tiivis että kestävä ja että renkaiden liitokset ovat varmasti oikein päin. Muutenhan ne eivät ole tiiviit. Raoista kaivoon voi päästä muurahaisia tai jopa sammakoiden kokoisia eläimiä. Kaivon renkaat on asennettu oikein päin, kun renkaan sisälaita on korkeammalla kuin ulkolaita.

Kaivon veden laatu pitää tutkituttaa laboratoriossa kolmen vuoden välein ja ehdottomasti, jos veden maku, haju tai ulkonäkö jollakin tavalla muuttuu.

”Vesi on joka päivä käytössä oleva, elintärkeä hyödyke. On ehdottomasti varmistuttava, että sitä voi käyttää turvallisesti. Kannattaa muistaa, etteivät suinkaan kaikki vedessä mahdollisesti olevat haitalliset asiat haise tai maistu.”

Ritva Britschgi neuvoo ottamaan vesinäytteen sekä hanasta että suoraan kaivosta. Jos veden laatu on heikentynyt, siihen saattaa vaikuttaa myös vanhan kiinteistön putkisto.

Kaivoveden laatuun liittyvissä ongelmatilanteissa asiantuntija-apua voi aina kysyä oman kunnan terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta. Joissakin kunnissa on jopa erilliset vesihuoltoneuvojat.

Jätä ammattilaiselle

Joitain kaivon huoltotoimia, kuten juuri renkaiden tiivistämisen voi tehdä itsekin, mutta suuremmat kunnostukset Ritva Britschgi neuvoo jättämään erikoistuneille yrityksille.

”Esimerkiksi rengaskaivon desinfiointi tilataan ammattilaiselta, koska markkinoilla ei ole tällä hetkellä kaivon omatoimiseen desinfiointiin soveltuvaa valmista kemikaalia. Porakaivon pesu ja desinfiointi kannattaa teettää aina siihen perehtyneellä urakoitsijalla, jolla on putkiston poistamiseen ja painehuuhteluun tarvittava kalusto.”

Kaivoon meneminen on vaarallista, siksi se kannattaa jättää alan ammattilaisille. Kaivossa työskentelevällä on aina oltava turvavaljaat, jotta maanpinnalla olevat varmistajat voivat hänet sieltä tarvittaessa nostaa. Muutenkin on pidettävä huolta työturvallisuudesta kuten kaivon jatkuvasta koneellisesta tuulettamisesta, koska hapekas ilma voi kaivosta loppua. Kaivojen kunnostukseen perehtyneitä yrityksiä ja urakoitsijoita löytyy eri puolilta Suomea.aikallisille miehille.

Lue miten Lapinjärvellä sijaitsevan mökin rengaskaivon huolto sujui.

Lue lisää: