Omakotiasukas voi asennuttaa ilmalämpöpumpun taloonsa, mutta miten toimitaan kerros- ja rivitaloasunnoissa? Kiinteistöliitto, Kiinteistöliitto Uusimaa, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ja Rakennustieto laativat yhdessä ohjeet ilmalämpöpumpun asentamisesta kerrostaloasuntoon.

Taloyhtiön osakas ei voi asennuttaa omaan asuntoonsa ilmalämpöpumppua ilman taloyhtiön lupaa.

”Jos taloyhtiössä ei ole aiemmin asennettu ilmalämpöpumppuja, asiaa on syytä käsitellä ensin yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen periaatepäätöksen jälkeen riittää jatkossa hallituksen antama lupa”, kertoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

Taloyhtiön hallitus myöntää lupia yhtiökokouksen linjausten pohjalta ja voi myös asettaa ehtoja laitteen ominaisuuksille ja asennukselle.

Asennuksen saa tehdä vain pätevyyden saanut urakoitsija

Asuinkerrostalohuoneistossa ilmalämpöpumppua saa käyttää vain viilennykseen, ei lämmitykseen.

”Lämmityskäytössä ulkoyksikköön parvekkeelle tiivistyy kosteutta, jonka hallittuun poistamiseen ei ole varauduttu asennettaessa laite viilennyskäyttöön. Osakkaan ei ole myöskään oman lompakkonsa kannalta järkevää lämmittää asuntoaan ilmalämpöpumpulla, jonka sähkönkulutus menee omaan sähkölaskuun ja hyöty jakaantuu vähentyneiden lämmityskulujen muodossa kaikille osakkaille”, Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioista vastaava johtava asiantuntija Petri Pylsy kertoo.

Ilmalämpöpumpun saa asentaa vain kylmäpätevyyden saanut urakoitsija. Jos asennustyöt edellyttävät sähkötöitä, urakoitsijalla on oltava myös sähköpätevyys.

Ilmalämpöpumpun asennuksessa on kiinnitettävä huomiota muun muassa meluhaitan ehkäisemiseen ja kondenssivveden hallittuun johtamiseen. Taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa ilmalämpöpumpun asentamista. Osakas vastaa valvonnasta syntyvistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.

Ohjeissa neuvotaan myös selkeyttämään vastuunjakoa ilmalämpöpumpun asennuksesta, huollosta ja kunnossapidosta kirjallisella sopimuksella taloyhtiön ja osakkaan välillä.