Periaatteessa lämpöpumpun asentamiseen tarvitaan taloyhtiön lupa, sillä putki- ja sähköasennus tapahtuu ulkoseinän läpi. Oikein toteutettuna asennuksesta ei kuitenkaan ole haittaa, ja huonelämmön pudottamisella asumisviihtyvyyden kannalta järkeväksi on suuri terveydellinen hyöty.

”Loppuvuodesta 2019 saatiin hovioikeuden ennakkopäätös siitä, että asukas voi asentaa parvekkeelleen ilmalämpöpumpun asuntonsa viilentämiseksi. Turkulainen asunto-osakeyhtiö oli vaatinut pumpun poistamista, mutta hovioikeus päätti, että asukkaan saama hyöty on suurempi kuin taloyhtiölle koituva haitta”, sanoo Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi kieltää muutostyön, jos katsoo siitä olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. Saman lainkohdan mukaan tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään muutoksen, vaikka yhtiö olisikin sen kieltänyt. Tällöin otetaan huomioon haitan määrä ja omistajalle koituva hyöty.

Suomalaiset kerrostaloelementtien valmistajat ovat jo alkaneet varautua lämpöpumppujen asennukseen. Elementtiin voidaan tehdä kohta, josta pumpun vaatimat läpiviennit on helppo toteuttaa.

Kosteutta syntyy

”Asunto-osakeyhtiössä ilmalämpöpumppua kannattaa käyttää lämmitykseen vain silloin, kun lämmitystapa on asuntokohtainen suorasähkö – silloin hyvälaatuinen ilmalämpöpumppu säästää lämmityskuluissa paljon. Kun taloyhtiössä on keskuslämmitys, lämpöpumppua ei kannata käyttää lämmitykseen eikä ulkoyksikön kondenssivettä tarvitse periaatteessa ottaa huomioon”, kertoo Scanofficen myyntipäällikkö Reijo Huurinainen.

Sisäyksikön sijoituksesta riippuen kondenssivesi johdetaan yleensä ulos, ulkoyksikön lähelle. Jos sen voi kohtuullisesti johtaa asunnon viemäriin, saatetaan säästyä parvekkeen puutteellisen vedenohjauksen ongelmilta. Joka tapauksessa oikein toteutettu kondenssiveden ohjaus ei ole ongelma: sen voi tarvittaessa kerätä myös kyllin suureen, irralliseen säiliöön. Toisaalta ilmalämpöpumpulla voidaan myös vähentää talon rakenteisiin kohdistuvaa kosteuskuormaa, mikä on koko taloyhtiön etu.

Melua liioitellaan

Asuntokohtaista viilennystä on usein haluttu kieltää myös vedoten sen aiheuttamaan meluun. Huurinainen kertoo, ettei ongelmaa nykyisin juuri ole, sillä asennuksessa ei yksiköitä kiinnitetä suoraan seinärakenteisiin, vaan tärinä vaimennetaan kumityynyin. Puhaltimen aiheuttama ääni puolestaan on vaimea.

Ääni on niitä ilmiöitä, joiden kuulemisen ja mekaanisen tehon välillä on järkyttävän suuri ero. Siksi ääntä mitataan yleisimmin desibeliasteikolla, joka puolestaan perustuu kymmenkantaiseen logaritmiin.

Valmistajien ilmoittama melutaso on mitattu suoraan ulkoyksikön edestä ja täydellä lämmitysteholla. Naapuria häiritsevä melu kuitenkin mitataan keskiarvona esimerkiksi naapurin parvekkeelta, jolloin useimmiten ympäristön ja liikenteen kohu peittää ilmalämpöpumpun äänen alleen.

Taloyhtiöissä tarvitaan yleisesti ottaen hallituksen päätös ilmalämpöpumpun asentamiseksi, joskin hovioikeuden antama ennakkopäätös linjaa niin, ettei taloyhtiö voi yksiselitteisesti kieltää asunnon omatoimista viilentämistä. Hyvän marssijärjestyksen ja turhien riitojen välttämiseksi asia pitää laittaa vireille taloyhtiössä mahdollisimman aikaisin keväällä, koska päätöksenteko on yleensä hyvin hidasta.

Lue lisää:

Ohjeita ilmalämpöpumpun asentamiseen kerrostaloon

Näin asennat ja huollat ilmalämpöpumppua oikein

TM Vertailussa viisi uutta 9-sarjalaista ilmalämpöpumppua