Ilmalämpöpumputkin joutuvat nyt tarkastelun alle, kun EU:n komissio julkaisi 5.4. ehdotuksen uudeksi F-kaasuasetukseksi.

Ehdotuksessa halutaan kieltää kaikkien f-kaasujen eli fluorattujen hiilivetyjen käyttö kylmäaineina kaikenlaisissa jäähdytyslaitteissa elintarvikkeiden kuljetuksissa käytetyistä kuorma-autoista lämpöpumppuihin. Henkilöautojen ilmastointilaitteissa käytetyistä kylmäaineista asetusluonnoksessa ei mainita mitään.

Käytännössä ehdotus tarkoittaisi, että lämpöpumppuala joutuisi todella suurien haasteiden eteen: esimerkiksi alle kolme kiloa fluorattuja hiilivetyjä kylmäaineena käyttävien ilmalämpöpumppujen myynti kiellettäisiin tammikuusta 2025 alkaen, jos kylmäaineena käytettävän kaasun GWP-arvo on 750 tai enemmän. Uusissa ilmalämpöpumpuissa alkaa yleisimmin olla R32-kylmäaine, jonka GWP on 675.

Tällaisia ilmalämpöpumppuja on asennettu Suomessa viime vuosina Suomen lämpöpumppuyhdistyksen Sulpun tilastojen mukaan https://www.sulpu.fi/suomen-lampopumpputilastot-vuosi-2021/ noin 80 000 kappaleen vuosivauhtia ja kaikkiaan niitä on käytössä yli miljoona. Komission ehdotuksessa ei mainita erikseen sitä, kohdistuisivatko kiellot jo asennettuun laitekantaan.

Ehdotusta perustellaan kasvihuonekaasujen päästövähennystarpeella. Fluorattujen hiilivetyjen osuudeksi Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä arvioidaan tällä hetkellä noin 2,5 prosenttia. Niiden lämmityspotentiaali GWP (global warming potential) on huomattavan suuri, mutta realisoituisi vasta niiden vapautuessa ilmakehään.

Jäljelle jäisi räjähtäviä ja syttyviä kylmäkaasuja

Sallituiksi kylmäaineiksi luokitellaan asetusluonnoksessa erilaisia syttyviä ja räjähtäviä aineita, mm. vety, propaani, butaani, kloroformi, etaani ja pentaani, sallittuja olisivat myös hiilidioksidi, typpioksidi ja ammoniakki. Niiden käsittelyyn tarvittaisiin satojen tuhansien kylmäasentajien uudelleenkoulutus, kun pätevyydet vanhenisivat. Koulutusten järjestäminen tulisi jäsenvaltioille pakolliseksi. Myös pumpputekniikkaa pitäisi uudistaa.

Euroopan lämpöpumppuyhdistys EHPA, jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumpputeollisuuden yhdistys EPEE sekä alan eurooppalaisten urakoitsijoiden liitto AREA ottivat yhteisessä julkilausumassaan kantaa ehdotukseen muistuttaen että EU ampuisi itseään jalkaan: F-kaasujen päästöt ovat erittäin pieniä verrattuna niihin päästövähennyksiin, joita lämpöpumpuilla saavutetaan fossiilisten polttoaineiden korvaajina.

Yhdistykset huomauttavat, että jo nykyinen asetus merkitsee F-kaasujen päästöjen vähenemistä 88 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Linkki ehdotukseen: https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-04/f-gases_proposal_en.pdf

Linkki järjestöjen kannanottoon: https://www.ehpa.org/fileadmin/user_upload/Joint_industry_Press_Release_on_F-gas_Regulation_proposal_-_5_April_2022_52_.pdf

Juttua päivitetty kylmäaineiden GWP-arvoilla 14.4.