Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomessa ei tapahtunut vuonna 2016 ilmalaadun raja-arvojen ylityksiä. Euroopan ja maailman mittakaavassa Suomen ilmanlaatu on erinomainen.

Kaikkiaan satakunta asemaa käsittävällä Ilmatieteen laitoksen seurantaverkostolla hiukkaspitoisuudet (PM10, PM2.5) jäivät korkeimmillaankin noin puoleen asetetuista raja-arvoista. Typpidioksidin raja-arvoa hätyyteltiin Helsingin Mäkelänkadulla ja Mannerheimintiellä, kun taas muissa kaupungeissa typpidioksidipitoisuudet olivat selvästi matalampia.

Raskasmetalleista arseenin ja nikkelin tavoitearvot ylittyivät Harjavallan Kalevan asemalla. Bentso(a)pyreenin tavoitearvot eivät ylittyneet millään asemalla, mutta tavoitearvoa (1 ng/m3) sivuttiin Raahen Lapaluodossa.

Suomen ilmanlaadun seurannan vuositilastot 2016 löytyvät osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmansaasteet.

Suomen ilmanlaatu on erinomainen Europan mittakaavassa

Euroopan ja maailman mittakaavassa Suomen ilmanlaatu on erinomainen. Ilmatieteenlaitoksen mukaan tämä kertoo onnistuneesta ilmansuojelusta. Taustalla on myös yleisiä syitä, sillä Suomessa teollisuudessa ja energiantuotannossa käytetyt tekniikat ovat moderneja, kaupungit ovat pieniä ja koko maa harvaanasuttu.

”Lisäksi sijaitsemme kaukana Euroopan ja Aasian suurista päästölähteistä, meillä ei ole vuorijonoja saasteita blokkaamassa, eikä ilmastokaan suosi ainakaan valokemiallisten saasteiden muodostumista”, erikoistutkija Pia Anttila kertoo.

Kunnat vastuussa EU:n velvoiteseurannasta

Euroopan unioni sääntelee kahdentoista eri ilmansaasteen pitoisuuksia raja-, tavoite- ja kynnysarvoilla. Jäsenmailla on seuranta- ja muita velvoitteita sitä enemmän mitä korkeampia pitoisuustasot ovat.  Suomessa tätä velvoiteseurantaa hoitavat kunnat. Hyvin matalia pitoisuuksia ei tarvitse jatkuvatoimisesti mitata. Suomessa näitä tällaisia laajasta EU-velvoiteseurannasta jo pois jääneitä ilmansaasteita ovat esimerkiksi lyijy, bentseeni ja viimeisimpänä hiilimonoksidi.

Matalien pitoisuuksienkin maissa säilyy kuitenkin pinta-alaperusteinen minimiseurantavelvoite, jota Suomessa hoitaa Ilmatieteen laitos.

Kotikaupungin hengitysilman laatua pääsee seuraamaan reaaliajassa Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatusivustolla http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu